Tillbaka till Instructors

David Sennerlöv Renshi, 5 dan

David Nielsen 4 dan, Sensei

Begun training 1991

Graded to
Godan 2013
Yondan 2008
Sandan 2004
Nidan 2002
Shodan 2000

Other ranks
2 dan, Shoden Kyoshi Aikijutsu, 2007
Renshi 2012

Educations
Club instructor Swedish Budo and Martial Arts Federation, 2006
Group instructor Swedish Budo and Martial Arts Federation, 2003
Instructor Jiujitsuklubben Ronin, 2003