Tillbaka till Instruktörer

David Sennerlöv Renshi, 5 dan

Började träna 1991 graderade till 2000

Graderade till
Godan 2013

Övriga grader
2 dan, Shoden Kyoshi Aikijutsu, 2007
Renshi 2012

Utbildningar
Klubbinstruktör Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, 2006
Gruppinstruktör Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, 2003
Instruktör Jiujitsuklubben Ronin, 2003