↑ Tillbaka till Klubben

JANUARY CAMP 2017

Januarilägret 2017, sista helgen i januari 28-29
Instruktörer
J.K Yamaue Soke 10 dan Yamaue Aiki Jutsu, Nord Shaolin Kung Fu
U. Feltdhusen Soke 9 dan Jujutsu, 3 Dan Modern Arnis
S. Linnarsson Shihan 7 dan Jujutsu
S. Gustavsson Renshi 6 Dan Jujutsu
D. Sennerlöv Renshi 5 Dan Jujutsu

Avgift 650 Skr två dagar / en dag 400 Skr
Avgift 7-14 år 300 Skr två dagar / en dag 200 Skr
I avgiften ingår lunch.

Tidsschema
Lör. kl. 11.00-17.00 (7-14 år kl. 11.00-16.00)
Sön. kl. 11.00-15.00 (7-14 år kl. 11.00-14.00)

Träningen är i Svartedalsskolan.
Address Släktledsgatan. Se bild nedan.

För övernattning i vår dojo skicka mail till sl@ronin.se för
kontroll/bokning av plats.

January Camp 2017, last weekend of January 28-29
instructors
J.K. Yamaue soke 10 dan, Yamaue Aiki Jutsu, Northern Shaolin Kung Fu
U. Feltdhusen soke 9th dan, Jujutsu, 3 dan Modern Arnis

Fee 650 Skr two days / one day 400 Skr
Fee 7-14 years of age 300 Skr two days / one day 200 Skr
The fee includes lunch.

Timetable
Sat. hrs. 11.00-17.00 (7-14 age hrs. 11.00-16.00)
Sun. hrs. 11:00 to 15:00 (7-14 age hrs. 11.00-14.00)

Training will be at Svartedalsskolan.
Address Släktledsgatan. Picture at bottom of the page.

For overnight stays in our dojo send email to sl@ronin.se for
control / booking of venue.

Anmälan / Registration

20140119-141429.jpg