Tillbaka till Klubben

Träningsavgifter

Avgifter nybörjare
Junior 8-14 år 450 kr
Senior 15- # år 950 kr

Avgifter fortsättning
Terminsavgifter
Junior 8-14 år 450 kr per termin, helår 900 kr
Senior 15-20 år 950 kr per termin, helår 1900 kr
Senior 21- # år 1200 kr per termin, helår 2400 kr

Medlemsavgifter*
Junior 8-14 100 kr/år
Senior 15 – # år 150 kr/år

Postgiro
706375-3
Ange namn!

Familjerabatt, när tre eller fler personer från samma familj tränar. Upplägget är följande man betalar hela terminsavgiften för de två dyraste medlemmarna och sedan halva terminsavgiften för person tre, fyra osv.

*Denna avgift skall normalt erläggas på höstterminen om så inte har skett pga. träningsuppehåll så görs inbetalningen nu! Medlemsavgiften täcker försäkring.