Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1993

Medlemmar
Ronin har ungefär 125 medlemmar varav 47 ar röstberättigade. Det är en liten minskning av röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamhet
Även detta räkenskapsår har träningen bedrivits i Ånässkolan. Detta år utan några störande element såsom varit fallet under de närmast föregående åren då vi varit tvungna att byta lokal under korta perioder. För gultbältesgraderade och uppåt har träningen skett på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar på onsdagar.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Linda Lundqvist och Martin Carlsson

Träningsläger
Klubben har under året ordnat ett stort läger i januari för klubbens medlemmar och inbjudna gäster. Detta läger ägde rum i Önneredsskolan för tredje året i rad och var även i år en succé. Vi har dessutom haft 6 bältesläger under räkenskapsåret. Klubben har varit representerad på ett antal läger bl.a. Hjörring, Lysekil, Risör.

Ekonomi
Avgifterna har i år hållit sig på samma nivå som föregående år. Aktivitetsbidrag och verksamhetsbidrag som sökts har beviljats. Tyvärr missades sista datum att utnyttja lotteritillståndet så detta räkenskapsår har vi inga inkomster därifrån. Detta skall inte ske igen. Januarilägret gick även i år med vinst. Som vanligt pga. att alla ställer upp ideellt.

Graderingar
Under året har 18 klubbmedlemmar testats och godkänts. De flesta testerna sker under våra två testmånader maj och december.

Utbildning
Under våren har 2 aspiranter blivit klara instruktörer. Det är ytterligare 4 st aspiranter som utbildar sig varav 2 har ett kortare uppehåll. 2 st har gått idrottsskadekurs, 2 st har gått gymnastikledarkurs. 2 svartbälten och 5 aspiranter har varit på aikijutsuläger i Danmark. 3 svartbälten har dessutom varit i Danmark på domarkurs.

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Förutom årsmötet har klubben haft ett klubbmöte i november. Även detta möte är protokollfört.

Styrelsen Göteborg november 1993