Tillbaka till Instruktörer

Uno Feldthusen Soke 10 dan

Uno har mer än 50 års erfarenhet av kampartsträning. Han startade sin träning under Kurt Durewall i slutet av 60-talet, under 70-talet var han verksam som instruktör i Jiujitsuklubben Shiai framtill att han tillsammans med Werner Pedersen 4 dan och ytterligare några höggraderade utövare grundade Jiujitsuklubben Ronin i december 1977. Under 80-talet påbörjade Uno sin träning i den Filippinska kamparten Arnis. Han är idag graderad till Laklan Tatlo (3 dan) i Modern Arnis Presas Style.

Graderingar i jujutsu
1 dan av Kurt Durewall 10 dan
2 dan av Kurt Durewall 10 dan
3 dan av Prof. Wally Jay 10 dan
4 dan av Prof. Wally Jay 10 dan
5 dan av Soke Yamue 10 dan
6 dan av Soke Yamue 10 dan
7 dan & shihan av Soke Yamue 10 dan
8 dan & Kyoshi av en internationell graderingskommitté
9 dan & Soke av en internationell graderingskommitté 29 mars 2014
10 dan av STJFs graderingskommitté 2019