Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1994

Medlemmar
Ronin har ungefär 125 medlemmar varav 51 är röstberättigade. Det är en ökning av röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamhet
Träningen har bedrivits i Ånässkolans Gymnastiksal. För gultbältesgraderade och uppåt har träningen skett på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar på onsdagar och barngruppen har tränat på tisdagar före vuxengruppen. Under vårterminen hade vi också en nybörjargrupp för barn.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Linda Lundqvist och Stefan Linnarsson

Träningsläger
Klubben har under året ordnat ett stort läger i januari för klubbens medlemmar och inbjudna gäster. Detta läger ägde rum i Önneredsskolan för fjärde året i rad. Vi har dessutom haft 3 bältesläger under räkenskapsåret. Klubben har varit
representerad på ett antal lager bl.a. i Hjörring, Kungälv, Risör samt Klippan.

Ekonomi
Avgifterna har även i år hållit sig på samma nivå som föregående år. Aktivitetsbidrag och verksamhetsbidrag som sökts har beviljats. Ronin har under verksamhetsåret gått med förlust. Detta beror främst på ökade hyreskostnader, lagerkostnader samt betydligt mindre försäljning av kompendier och T-shirts än vad som budgeterats.

Graderingar
Under året har 21 klubbmedlemmar testats och godkänts. De flesta testerna sker under våra två testmånader maj och december.

Utbildning
Det har varit 2 aikijutsuläger i Danmark under räkenskapsåret där sammanlagt 2 instruktörer och 2 aspiranter deltagit. Två aspiranter har gått Gymnastik-ledarkurs under våren. En kväll med hjärtlungräddning har genomförts av merparten av våra instruktörer. Det har även ordnats en lördagsträning med vapen för instruktörer och aspiranter.

Representation
Klubben har gjort en uppvisning i jiujitsuns grunder hos Fritid i Gamlestaden.

Kompendier
På grund av den dåliga försäljningen av kompendier finns det nu ett stort lager. Ett kompendium till nästa bältesgrad skall i fortsättningen köpas av den som graderas.

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. Förutom årsmötet har klubben haft ett klubbmöte i november. Även detta möte är protokollfört.

Styrelsen Göteborg november 1994