Tillbaka till 2009-2019

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Medlemmar
Ronin har 36 (36) medlemmar varav 13 (13) är barn. Antalet medlemmar är oförändrat från föregående verksamhetsår, fjolårets siffror inom parantes.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits i Kärralundsskolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för juniorer samt seniorer. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Juniorgruppen tränar på tisdagar före seniorgruppen. Nybörjare seniorer tränar tillsammans med övriga klubben på tisdagar och torsdagar.

Antalet sammankomster för vuxna har varit 79 stycken, för barnen är det 35 stycken. Totalt 114 st.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Stefan Gustavsson
Sekreterare: Lotta Johansson
Suppleanter: Viktor Engelhardt, Milenko Cubela

Träningsläger
Klubben har haft deltagare på följande läger under verksamhetsåret:
Gake Ryu Jujutsu i Markaryd 28-29 augusti 2009
IBU Martial Arts Congress i Rochester, England 26-27 september 2009
Close Quater Combat seminar med H. Hochheim i Frankfurt 3-4 oktober 2009
AMOK seminarium med Tom Sotis i Göteborg 21-22 november 2009
Gake Ryu Jujutsu i Markaryd 11,13 december 2009
Julläger i Markaryd 12 december 2009
STJFs vårläger i Markaryd 27-28 mars 2010
Budo läger i Bo´Ness, anordnat av IBU Skottland. 1-2 maj 2010
Kombatan seminarium i Göteborg 5 – 6 juni 2010
Chikara & STJFs sommarläger i Kungälv 12-13 juni 2010

AMOK seminarium den 21-22 november 2009

AMOK seminarium den 21-22 november 2009

Stefan L, Tom Sotis, Stefan G

Kombatan seminarium i Göteborg den 5 – 6 juni 2010

Kombatan seminarium i Göteborg den 5 - 6 juni 2010

Stefan G, GM Marina Regnér 5 dan Kombatan, Stefan L bakom SL skymtar Salko och Milenko. Fotograferade gjorde vår gamla sekreterare Camilla

Egna läger
Januarilägret anordnades helgen den 30-31 januari 2010. Antalet deltagare inklusive instruktörer var 32.

Januarilägret den 30-31 januari 2010

Gruppfoto från januari 2010

Gästande klubbar var, Kuzushi JuJitsu England, Shogun Jujitsu Oskarström, Kali Göteborg, Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara, Arlövs Nord Shaolin Kung Fu Klubb, Muromachi Koto Ryu Skottland, Nord Shaolin Honbu Dojo Valby, København, Keiko Karate Göteborg.

Utbildning
Under året har ingen instruktörskurs genomförts. Dock har våra instruktörer vidareutvecklat sig genom att delta på läger. Man har också medverkat som gästinstruktörer på läger vilket i sin tur är utvecklande, nya miljöer och elever.

Graderingar
Under verksamhetsåret har det skett ett antal graderingar, närmare bestämt 26 stycken. Här kommer ett litet bildcollage!

2 kyu Gake Ryu Jujutsu 29 augusti 2009

2 kyu Gake Ryu Jujutsu 29 augusti 2009

Stefan G, Shihan Johan Pettersson, Stefan L

Level 8 Knife/Counter-Knife Combatives
Söndagen den 4 oktober 2009 genomgick Stefan och Stefan en graderingstest i Knife/Counter-Knife Combatives. Båda graderades till Level 8.

Level 8 Knife/Counter-Knife Combatives

Stefan L, Hock Hochheim, Stefan G

4 kyu 3 november 2009

4 kyu 3 november 2009

Amar gratuleras av Renshi Gustavsson

3 kyu 8 december 2009

3 kyu 8 december 2009

Marie-Louise & Robert

2 dan Nidan 10 december 2009

2 dan Nidan 10 december 2009

Milenko

1 kyu Gake Ryu Jujutsu 13 december 2009

1 kyu Gake Ryu Jujutsu 13 december 2009

Ståendes Kyoshi Johan Pettersson. Sittandes från vänster är Stefan L, Jari Gake Dojo, Stefan GBakre raden; Oscar, Einar, Erik Främre raden; Jack, Fredrik, Christoffer

4 mon 15 december 2009

4 mon 15 december 2009

Sanna

5 kyu 28 januari 2010
Carl S

1 kyu 20 maj 2010

Josefin

5 mon 25 maj 2010

5 mon 25 maj 2010

Arlid

5 kyu 25 maj 2010

5 kyu 25 maj 2010

Diana & Milka här tillsammans med sensei Milenko

2 kyu 25 maj 2010

2 kyu 25 maj 2010

Colin

5 kyu 25 maj 2010

5 kyu 25 maj 2010

Mathias & Anneli

2 dan 27 maj 2010

2 dan 27 maj 2010

Bojan, Kyoshi Uno överräcker diplomen

Ekonomi
Tyvärr gör vi en ekonomisk förlust detta verksamhetsår. De största avvikelserna gentemot föregående år är rejält minskade intäkter på läger och bingo.

Övrigt
Höstterminen började den 18 augusti med utomhus träning för seniorerna.

Höstterminen började den 18 augusti med utomhus träning för seniorerna

Första träningen HT-09

Kan snö stoppa en jujutsu ka? Nej men tyvärr stoppades vår träning i Kärralundsskolan på grund av snö mängderna på taket. Snödjup har SMHI mätt sedan 1905, det gällande rekordet i Göteborg var 53 cm i februari 1967, detta rekord tangerade vi tyvärr i februari 2010.

På STJF kongress den 27 mars 2010 i Markaryd tilldelades Uno Feldthusen, Stefan Linnarsson samt Stefan Gustavsson STJF förtjänsttecken i silver för deras arbete inom budon.

Vårterminen avslutades med fyra träningstillfällen utomhus.

Vårterminen avslutades träning utomhus

Försvar emot pistolhot

Foto från den 10 juni som var sista träningen för VT2010. Vädret var som vanligt, gråmulet och regn 🙁

Slutord
Styrelsen tackar alla medlemmar för insatser som gjorts under det gångna året.

Styrelsen Göteborg juli 2010