Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1982

Jiujitsuklubben Ronins femte verksamhetsår är nu till ända och styrelsen vill lämna följande berättelse över vad som hände.

Träningsverksamhet
Under året har JK Ronin bedrivit träning i f d Ånässkolans gymnastiksal två gånger i veckan på vardera 75 minuter. Tisdagar och torsdagar har huvudsakligen varit träningsdagar. Ett sommaruppehåll på ca 2 månader har gjorts. Humant självförsvar har tränats och den mjuka tekniken har mestadels tillämpats. Träningen har letts av svartbältesgraderade men även andra höggraderade har medverkat. Deltagarantalet har varierat.

Träningsläger
JK Ronin har medverkat till att tre träningsläger kommit till stånd under året. Det första ägde rum 6-7 februari 1982 med Jan-Erik Karlsson som huvudinstruktör och uppskattades mycket av våra medlemmar. Inbjudna var även deltagare från Kungälv och Norge. Det andra lägret gick av stapeln 28-29 juni med ingen mindre än Wally Jay, 9 dan, som huvudinstruktör. Även Jan-Erik Karlsson var med och instruerade. Trots att detta läger genomfördes på måndag-tisdag var det många av våra klubbmedlemmar som ställde upp. Även deltagare från Danmark hittade hit. Det tredje lägret genomfördes 25-26 september med våra danska vänner från Hjörring inbjudna. Lägerverksamheten under verksamhetsåret måste betraktas som särskilt lyckad; speciellt då vi lyckats få hit såpass höggraderade instruktörer som Wally Jay och Jan-Erik Karlsson.

Medlemmar
Klubben består av 46 medlemmar varav 35 betalade träningsavgift.

Graderingar
Under året har följande klubbmedlemmar graderats:
Uno Feldthusen – 4 dan
Verner Pedersen – 3 dan
Rune Nyrén – 2 dan
Antonio Nicoletti – 1 dan

Avgifter
Årsavgiften har under året uppgått till 25 kr per medlem. Träningsavgift har uttagits med 150 kr per halvår eller 300 kr per år. Nybörjare har erlagt 250 kr per termin. Lägeravgiften har belupit sig till 50-200 kr per deltagare.

Nybörjarkurs
Kurs för nybörjare startades under hösten. Ett tjugotal anmälningar uppnåddes. Verner Pedersen och Rune Nyrén står för ledarskapet.

Protokollförda möten
Under året har fyra protokollförda möten hållits, varav ett årsmöte.

Övrigt
Kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats för klubbens medlemmar. Mattorna har tvättats vid två tillfällen.

Klubbens styrelse
Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Hans Malmberg
Kassör: Rune Nyrén
Sekreterare: Henri Persson
Suppleanter: Christina Ivarsson, Verner Pedersen

Göteborg i november 1982

PDF fil originalet från 1982 nedan
Verksamhetsberattelse 1982