Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1997/1998

Medlemmar
JK Ronin har ca 95 medlemmar varav 22 är barn. Antalet medlemmar ligger i nivå med föregående verksamhetsår.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen även en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar på tisdagar före vuxengruppen. Vuxna nybörjare tränar tillsammans med övriga klubben på torsdagar.

Klubbens styrelse
Klubbens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Jan-Erik Pettersson och Marina Regnér

Träningsläger
Klubben har deltagit på följande läger under verksamhetsåret:
Sommarleir i Risör, Norge anordnat av Norsk Budo Organisasjon.
Kobudoläger i Oslo anordnat av Aikiaikan Oslo.
Jiujitsuläger i Göteborg anordnat av Gracie-jiujitsu.
Kampartsläger i Frankrike anordnat av EKAEF.
Kampartsläger i Göteborg anordnat av AMA.
Instruktörsutbildning i Köpenhamn anordnat av SBA.
Aikijutsuläger i Köpenhamn anordnat av Yamaue Aikijutsu.
Jiujitsuläger i Hjörring, Danmark anordnat av Hjörring Jiu-Jitsu Klub.
Kyusho-jitsu i Göteborg anordnat av Iron Man Club.
Budoläger i Köpenhamn anordnat av Yamaue Aikijutsu.
Jiujitsuläger i Helsingborg anordnat av Kaisho budoklubb.
Escrimaläger i Göteborg anordnat av AMA.

Magnus, Carley Gracie, Hans-Jörgen och Stefan

Egna läger
Helgläger 4-5 oktober. Temat för höstens läger var vapen och kombinations övningar. Antalet tränande var 28 st. Inbjudna klubbar var bl.a. Göteborgs Jujutsuklubb.

Ronins årliga januariläger hölls helgen 31 januari – 1 februari. Antalet deltagare var 39 st. Gästande klubbar var bl.a. från Köpenhamn, Malmö, Hässleholm Uddevalla och andra Göteborgsklubbar. Gästinstruktör var Shihan J K Yamaue 10 dan från Köpenhamn.

Shihan förevisar en av sina principer med hjälp av en burk dricka

På lägret graderades två av Shihans danska elever till shodan 1 dan. Dessa gjorde en uppskattad uppvisning som sista delmoment i sin test.

Sören och Henning tillsammans med Shihan efter graderingen

Under lägret graderades JK Ronins chefinstruktör Uno Feldthusen till 6 dan av Shihan Yamaue. Detta var en stor dag i Ronins historia.

Uno tar emot sitt graderingsdiplom från Shihan Yamaue

Bältesläger anordnades den 18 april för samtliga bältesgrader. Antalet tränade var 20 st. Detta läger planerades av Linda Lundqvist som det sista steget i hennes utbildning. I och med detta läger blev Linda en fullfjädrad instruktör.

Pausbild från den 18 april

Graderingar
Under verksamhetsåret har det skett ett stort antal graderingar. Detta verksamhetsår saknas motstycke i JK Ronins 21-åriga historia. Här kommer ett litet bildcollage!

5 mon

Jonathan, Sabina, Annika, Clara, Petter och Rasmus

3 mon

Tobias, Tim, Jenni, Ninni och Christian

5 kyu

Per, Patrik och Niclas

3 kyu

Ulrika, Kristian, Lars, Martin, John, Peter, Anette, Ann-Charlotte

2 kyu

Åke

1 dan

Olle och Rune

I januari graderades Olle Olsén och Rune Plym till shodan, 1 dan efter en väl genomförd gradering. Både Olle och Rune har tränat länge i klubben. Rune började träna redan i slutet av 60-talet nere i Malmö. Olle och Rune mottog sina svartbälten på januarilägret.

1 dan

Linda och Marina

För andra året i rad har vi ökat klubbens antal kvinnliga svartbälten med 100%!!!

Linda Lundqvist och Marina Regnér testades i slutet av maj och blev efter väl utförd prövning graderade till shodan, 1 dan. Både Linda och Marina började träna för ca10 års sedan. De är båda väldigt duktiga och uppskattade instruktörer.

6 dan

Uno Feldthusen sensei

Den 31 januari graderades sensei Uno Feldthusen till 6 dan. Uno har 30 års erfarenhet av kampartsträning. Han startade sin träning under Kurt Durewall i slutet av 60-talet, under 70-talet var han verksam som instruktör i Jiujitsuklubben

Shiai framtill att han tillsammans med Werner Pedersen 4 dan och ytterligare några höggraderade utövare grundade Jiujitsuklubben Ronin i december 1977. Under 80-talet påbörjade Uno sin träning i den Filippinska kamparten Arnis. Han är idag graderad till Laklan Tatlo (3 dan) i Modern Arnis Presas Style. Uno är en populär och mycket pedagogisk instruktör som alla uppskattar att träna för, såväl Ronins medlemmar som utövare från andra klubbar.

Utbildning
Linda Lundqvist har genomgått utbildning till godkänd instruktör, enligt JK Ronins bestämmelser. En utbildning i 6 block. Metodik/Pedagogik, Idrottsskadekurs, Massagekurs, Gymnastikledarkurs, Hjärt- Lungräddning, Nödvärnsrätt.

Linda visar försvar mot struptag liggandes på golvet

Ekonomi
För första gången på 4 år har JK Ronin gått med vinst. Årets vinst blev ca 21 000 kr! Dessa pengar gör att vi på ett år har hämtat upp hälften av vad vi tappat under tidigare år. Vi får hoppas att trenden håller i sig. Aktivitetsbidrag, verksamhets-bidrag och bingotillstånd som sökts har beviljats. Viss del av vinsten får vi lägga ned på att laga våra illa åtgångna mattor.

Protokollförda möten
Under året har JK Ronin haft 5 stycken styrelsemöten, ett planeringsmöte och en planeringskonferens. I september har vi också haft årsmöte och klubbmöte.

Övrigt
I augusti 97 genomfördes en uppvisning på Ånäsfältet i samband med en marknad.

På bilden ses Tobias sittande, Linda utförande en tome nage på Stefan, Camilla är på väg in i en ogoshi på Jan-Erik. På bilden saknas Linda Lundqvist

Klubben finns sedan i våras på den elektroniska motorvägen Internet. Detta till stor del beroende på vår ”webbmaster” Leif Nilsson.

Vårterminen avslutades på sedvanligt sätt hemma i Werners trädgård med trevlig samvaro. Denna tradition är äldre än klubben.

Werners trädgårdWerners trädgård

Slutord
Som framgår av årets verksamhetsberättelse är aktiviteten i klubben stor och omfattande. När vi ser tillbaka på detta år kan vi konstatera att det varit ett framgångsrikt år ekonomiskt såväl som budomässigt. Dock är det viktigt att vi inte slår oss till ro, utan jobbar vidare i sann kaizen anda (den ständiga förbättringen).

Styrelsen tackar instruktörer och medlemmar för insatserna under året.

Göteborg i augusti 1998