Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1996/1997

Medlemmar
JK Ronin har ca 104 medlemmar varav 23 är barn. Tyvärr är detta en liten minskning jämfört med föregående verksamhetsår. Dock har barngruppen ökat markant i antal vilket är mycket positivt inför framtiden.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under hösten även en nybörjargrupp för barn.  Träning bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar på tisdagar före vuxengruppen. I år har vi gjort förändringen att nybörjarna tränar på torsdagar samtidigt med övriga medlemmar istället för som tidigare på onsdagar.

Klubbens styrelse
Klubbens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Jan-Erik Pettersson och Marina Regnér

Träningsläger
Klubben har deltagit på följande läger under verksamhetsåret:
Sommarleir i Risör, Norge anordnat av Norsk Budo Organisasjon
Kampartsläger i Frankrike anordnat av EKAEF
Jiujitsuläger i Klippan anordnat av Go Shin Jitsu
Jiujitsuläger i Hjørring, Danmark anordnat av Hjørring Jiu-Jitsu Klub
Jujutsuläger i V:Frölunda anordnat av Dokan Dojo
Kampartsläger i Göteborg anordnat av AMA
Jiujitsuläger i Lysekil anordnat av Jiujitsuklubben Chikara

Egna läger
Helgläger 4-5 oktober. Temat för lägret var försvar mot vapen. Antalet tränande var 25 st. Vi har som målsättning att detta läger skall vara årligen återkommande då lägret upplevdes som väldigt positivt av deltagare och instruktörer. Meningen är även att klubbar utifrån skall bjudas in att deltaga.

Gruppfoto oktober 1996

23 november anordnades ett bältesläger för samtliga bältes grader. Antalet deltagare på detta läger var 35 st. Detta var samtidigt den sista uppgift Marina Regnér hade att genomföra för att godkännas som instruktör i JK Ronin.

Gruppfoto novmeber 1996

25-26 januari höll JK Ronin sitt årliga Januariläger med deltagare från bl.a. Malmö, Köpenhamn och Kungälv. Antalet deltagare var 41 st. Detta läger gästades utav Shihan J K Yamaue 10 Dan Aiki-Justu och Nord Shaolin Kung Fu. Prof. Yamaue är präst från Saga Imperial Palace Daikakuji Temple och Daishoji Imperial Tempel i Japan men är verksam i Valby, Danmark.

Yamaue Sensei visar en Aiki-Justuteknik

Bältesläger anordnades också den 19 april för samtliga bältes grader. Antalet tränande var 20 st. Detta läger planerades av Linda Lundqvist som ett steg i hennes utbildning till instruktör. Detta var också en sista repetition inför kommande graderingar.

Deltagare på bälteslägret april 1997

Jan de Jong OAM 9 dan

11 juni hölls ett läger med legenden Jan de Jong OAM 9 Dan. Shihan de Jong började träna vid 7-års ålder. Sedan dess har hela hans liv ägnats åt de asiatiska kamparterna vilket innebär ca 69 år. Shihan de Jong instruerar bl.a. kravallpolis, väktare, säkerhetspersonal samt vårdpersonal runt om i världen.

Graderingar
Under verksamhetsåret har ett stort antal tränande graderats. Här är bilder på några av dem som graderades under hösten.

4 Kyu

Anders, Lars, Magnus, Hans-Jörgen och Anette

2 Kyu

Martin Och David

5 Mon

Josefin, Lina-Maria, Josefin, Sarah, Maria, Therese, Antonio, Tobias och Joel

5 Kyu

Ulrika, Sanna, Marie, Anna och André

4 Mon

Jenni, Alexandra, Ninni, Tobias och Tim

4 Kyu

Åsa

3 Kyu

Hans-Jörgen, Leif, Rolf och Simo

2 Mon

Annika och Linda

2 dan

Florian Tallian Sr

Florian Tallian Sr graderades till Nidan, 2 Dan, i april. Han är en av veteranerna och betyder mycket för klubben.

 4 dan

Werner Pedersen

Werner Pedersen graderades även han i april, fast till Yodan, 4 Dan. Werner är en av veteranerna som startade upp JK Ronin och har även medverkat i framställningen av klubbens teknik kompendier. Werner påbörjade sin träning 1963.

1 dan

Camilla Jonshede

Den 20 maj 1997 genomförde Camilla Jonshede graderingstest till Shodan, 1 Dan svart bälte, med ett mycket lyckat resultat. Hon påbörjade sin träning hösten 1988 och har sedan dess tränat hårt och målmedvetet. Hon är klubbens andra kvinnliga svart bälte.

Tyvärr har vi inte lyckats fånga alla som graderat på bild, men vi jobbar på det.

Utbildning
Marina Regnér har genomgått utbildning till godkänd instruktör enligt JK Ronins bestämmelser. En utbildning i 6 block.

Metodik/Pedagogik, Idrottsskadekurs, Massagekurs, Gymnastikledarkurs, Hjärt- Lungräddning, Nödvärnsrätt.

Marina förevisar en juji-gatame

Ekonomi
Detta räkenskapsår har vi genomfört en liten avgiftshöjning för att kunna kompensera ökade kostnader. Aktivitetsbidrag, verksamhetsbidrag och bingotillstånd som sökts har beviljats. Trots detta har JK Ronin även under detta verksamhetsår gått med en liten förlust. Detta beroende främst på ökade hyreskostnader. Dock är vi på rätt väg då förlusten har minskat avsevärt jämfört med föregående år. Förlusten, 2 859:-, motsvarar en ökning av ca 8 st nybörjare och detta bör inte vara ett orimligt mål att nå under nästa år.

Protokollförda möten
Under året har JK Ronin haft 5 stycken styrelsemöten, ett planeringsmöte och en planeringskonferens. I september har vi också haft årsmöte och klubbmöte.

Slutord
Som framgår av årets verksamhetsberättelse är det många aktiviteter i klubben. För att driva verksamheten framåt krävs att alla medlemmar och förtroendevalda engagerar sig i arbetet med klubben. Styrelsen vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för de insatser som gjorts under det gångna året. Vi hoppas på förnyade insatser under kommande verksamhetsår.

Göteborg i augusti 1997