Tillbaka till Verksamhetsberättelser

1990-1999

3 kyu gröntbälte

Verksamhetsberättelse 1998/1999

Medlemmar JK Ronin har 84 medlemmar varav 22 är barn. Antalet medlemmar har minskat lite jämfört med föregående verksamhetsår. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar på …

Verksamhetsberättelse 1997/1998

Medlemmar JK Ronin har ca 95 medlemmar varav 22 är barn. Antalet medlemmar ligger i nivå med föregående verksamhetsår. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen även en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar …

Verksamhetsberättelse 1996/1997

Medlemmar JK Ronin har ca 104 medlemmar varav 23 är barn. Tyvärr är detta en liten minskning jämfört med föregående verksamhetsår. Dock har barngruppen ökat markant i antal vilket är mycket positivt inför framtiden. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt …

Verksamhetsberättelse 1995/1996

Medlemmar JK Ronin har 110 medlemmar varav 46 är röstberättigade. Detta är en liten ökning av antalet medlemmar och röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits som vanligt i Ånässkolan. Detta år har vi sluppit avbrott och tillfälliga omflyttningar. För gulbältesgraderade och uppåt har träningen skett på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar …

Verksamhetsberättelse 1995

Medlemmar Ronin har ungefär 100 medlemmar varav 42 är röstberättigade. Det är en minskning av antalet medlemmar och röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamhet Träningen har bedrivits i Ånässkolans Gymnastiksal. För gulbältesgraderade och uppåt har träningen skett på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar på onsdagar och barngruppen har tränat på tisdagar före vuxengruppen. Under …

Verksamhetsberättelse 1994

Medlemmar Ronin har ungefär 125 medlemmar varav 51 är röstberättigade. Det är en ökning av röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamhet Träningen har bedrivits i Ånässkolans Gymnastiksal. För gultbältesgraderade och uppåt har träningen skett på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar på onsdagar och barngruppen har tränat på tisdagar före vuxengruppen. Under vårterminen hade vi …

Verksamhetsberättelse 1993

Medlemmar Ronin har ungefär 125 medlemmar varav 47 ar röstberättigade. Det är en liten minskning av röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamhet Även detta räkenskapsår har träningen bedrivits i Ånässkolan. Detta år utan några störande element såsom varit fallet under de närmast föregående åren då vi varit tvungna att byta lokal under korta perioder. …

Verksamhetsberättelse 1992

Medlemmar Ronin har 112 medlemmar varav 59 är röstberättigade. Detta är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamhet För graderade klubbmedlemmar sker träning på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar på onsdagar. I år har vi inte startat någon ungdomsgrupp på tisdagar. Barngruppen har varit så pass stor att vi inte har haft resurser att …

Verksamhetsberättelse 1991

För jiujitsuklubben Ronins fjortonde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. Medlemmar JK Ronin har ungefär 125 medlemmar varav 58 ar röstberättigade. Detta är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamhet Sedvanligt bedrivs träningen i Ånässkolans gymnastiksal. För graderade klubbmedlemmar sker träning på tisdagar och torsdag med start kl. 19.00 till 20.30 Nybörjare tränar på …