Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1992

Medlemmar
Ronin har 112 medlemmar varav 59 är röstberättigade. Detta
är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamhet
För graderade klubbmedlemmar sker träning på tisdagar och torsdagar.
Nybörjare tränar på onsdagar. I år har vi inte startat någon ungdomsgrupp på tisdagar. Barngruppen har varit så pass stor att vi inte har haft resurser att ta in flera nya. I och med att flera ungdomar har graderads, samt att många fyller femton år, kommer flera av dem att träna med klubben. Detta ger förhoppningsvis plats åt en ny barngrupp på våren. Under höstens två första träningsmånader var all träning förlagd till Burgårdens gymnasium pga. en vattenskada i våra ordinarie lokaler.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Florian jr Tallian
Suppleanter: Camilla Jonshede och Kristina Petrusson

Träningsläger
Klubben har under året ordnat två träningsläger för såväl egna som inbjudna gäster. Januarilägret arrangerades i Önneredsskolan för andra gången och det blev ett mycket bra läger såväl träningsmässigt som ekonomiskt. Nord Shaolin Kung-Fu vann återigen vandringspriset. Klubben har varit representerad på flera utomstående läger som t.ex. Lysekil, Klippan, Hjörring, Risör och Köpenhamn.

Ekonomi
Avgifterna har stigit något även detta verksamhetsår. Det är främst lokalhyran som stigit med ca 15 %. Aktivitetsbidrag och verksamhetsbidrag som sökts har beviljats. Trots ökande utgifter har Ronin gjort ett av sina bästa ekonomiska resultat sedan klubben startade. Januarilägret gick även i år med vinst, tack vare att vi alla ställde upp helt ideellt. Försäljningen av Entertainmentkort har visat sig
vara enastående inkomst för klubben.

Graderingar
Under året har 19 klubbmedlemmar testats och godkänts. De flesta testerna sker under våra två testmånader, maj och december.

Utbildning
För närvarande har vi fyra aktiva aspiranter. De har deltagit i en massagekurs samt en tejpkurs. Efter det att två av aspiranterna har gått en idrottsledarkurs på våren, kommer de att vara färdig utbildade som instruktörer. Instruktörer skickas fortlöpande på kurser under hela året.

Kompendier
Till våren kommer klubben att ha fullt sortiment av kompendier. Det som saknas idag är brunt och svart. Dessa är under tryckning. Samtliga kompendier har fått en komplettering. Det gäller japanska namn på rörelser och tekniker som skall kunnas till nästkommande bältesgrad. De som har kompendium av äldre årgång bör komplettera med denna lapp.

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. I samband med januarilägret hade styrelsen ett antal ej protokollförda arbetsmöten. Förutom årsmötet har klubben enligt sina stadgar haft ett klubbmöte. Klubbmötet hålls i november i direkt anslutning till årsmötet. Även detta möte är protokollfört.

Styrelsen Göteborg november 1992