Träning

Vad är Ju-jutsu?

Vad är Ju-jutsu? Ju-jutsu härstammar från feodaltidens japan och var de stridstekniker samurajen använde när de förlorat sina vapen. På japanska betyder Ju-jutsu mjuk teknik. En mjuk teknik behöver inte vara en ”snäll” teknik men rätt utförd är det en effektiv teknik. Vad är skillnaden på Jiu-jitsu och Ju-jutsu? Det finns ingen skillnad! Det är …

Budoetikett

Några enkla regler som skall följas av alla Ronins medlemmar i och utanför träningslokalen. Kommentarer i kursiv stil är till för att förtydliga och förklara reglerna bättre. 1. Hälsa (buga stående) när du går in på, respektive lämnar mattan. Hälsa alltid mot din träningskamrat före och efter varje teknik. Av tradition bugar man även en …

Nödvärnslagen

Brottsbalken 24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet. § 1. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger mot 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 2. den …

Försäkringen

Alla som är engagerade i Jiujitsuklubben Ronin skyddas av en försäkring. Skyddet gäller alla medlemmar som tränar och tävlar, i Sverige eller utomlands i max 45 dagar i sträck samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling. Vad täcker …