Tillbaka till Träning

Budoetikett

Några enkla regler som skall följas av alla Ronins medlemmar i och utanför träningslokalen. Kommentarer i kursiv stil är till för att förtydliga och förklara reglerna bättre.

1. Hälsa (buga stående) när du går in på, respektive lämnar mattan. Hälsa alltid mot din träningskamrat före och efter varje teknik. Av tradition bugar man även en gång då man går in i och lämnar dojon (träningslokalen).
Att man bugar före och efter träning, innan varje teknik har sitt ursprung i budo-traditionen (inte bara den japanska). Det är en artighetsgest lika mycket som en fråga om säkerhet. Man bugar första gången när man går in i träningslokalen. Detta är för att visa respekt mot platsen man tränar på. Nästa gång man bugar är när man går på mattan. Detta skall göras med sinnestämningen \”nu är jag här för att träna, och jag kommer träna tills jag klivar av mattan och bugar igen\”. När man bugar mot sin träningspartner innan varje teknik betyder detta att man visar sin respekt och ingår en tyst överenskommelse att \”nu skall vi träna tills vi bugar nästa gång\”.

2. Var tyst och lyssna noga när instruktören visar en teknik.
Visa respekt mot intruktören. Detta betyder även att man inte skall ställa en fråga rakt ut, utan räcka upp handen och vänta på instruktörens tillåtelse. Påkalla instruktörens uppmärksamhet genom att säga \”sensei\” till en instruktör med svart bälte eller \”senpai\” till en intsruktör med lägre grad.

3. Använd endast den teknik, som instruktören visat. Annan form av träning kan utföras efter ordinarie träning.
Skaderisken ökar om du försöker dig på en annan teknik, då din träningspartner inte är medveten om vad som kommer att hända. Du respekterar inte din instruktör när du tränar andra tekniker än den visade.

4. Börja aldrig träna en teknik innan instruktören gett sin tillåtelse (\”Hajime\”). Avsluta övningen genast när instruktören säger till (\”Yame\”).
Detta är en fråga om säkerhet och respekt mot instruktören och din träningspartner.

5. Lämna inte mattan under pågående träning utan att meddela instruktören.
Som intruktör har man ansvar för sina elever under träningstiden. Om någon mår illa eller har skadat sig måste instruktören få veta detta innan personen försvinner ner i omklädningsrummet eller ut på toaletten.

6. Respektera högre graderade och lyd med, du kanske inte vet skälet till deras önskan. Detta är för allas säkerhet och trevnad.
Traditionellt är japansk budo strikt hierarkiskt. Detta betyder att du alltid står lägre i rang än de som är högre graderade än dig. Därför skall man lyda de order man får från en person som är högre graderad. En högre graderad än dig själv, men som ej är instruktör, eller instruktör med grad längre än svart bälte tilltalas \”senpai\”. Svartbälten som är instruktörer tilltalas \”sensei\”. För vår del handlar det inte lika mycket om hierarki som om respekt och säkerhet. En person som tränat längre än dig har helt enkelt mer kunskap om teknik och deras utförande.

7. Respektera alltid din träningskamrat vid varje träning.
Ingen kommentar. Detta borde vara en självklarhet.

9. Respektera alltid din kamrats signal på att han ger upp och släpp omedelbart ditt grepp.
Detta är mycket viktigt ur säkerhetssynpunkt. När någon klappar av så gör det ont på den andre. Två visdomsord från en zen-mästare kan tilläggas: \”Om du har sönder dina leksaker har du inget att leka med\” och \”Det är din träningspartners tur nästa gång\”.

8. Var inte överlägsen mot din träningskamrat om du är skickligare, hjälp honom istället.
En dag kanske din träningskamrat är bättre än dig på en viss teknik och du behöver hjälp av honom.

10. Använd inte sådana kast eller hastiga fällningar, som din träningskamrat inte har tillräcklig fallteknik för att klara av. Vitbälten får under inga omständigheter kastas.
Skaderisken blir väldigt hög om den som blir kastad inte är har tillräckligt bra Ukemi-waza (fallteknik). Det är speciellt när det går för fort som skador inträffar och ofta när den som kastar försöker sig på ett för svårt kast.

11. Samtliga skall hjälpa till med att bära fram och tillbaka mattorna vid träning. Detta gäller även de tränade som efter ordinarie träning önskar träna extra. Vid sådana till fällen sparas önskat antal mattor, vilka bäres bort av de som stannat. Undantagna från denna sort av arbete är kvällens instruktörer.
Att hjälpas åt efter egen förmåga är naturligt. Se det som extra styrketräning i slutet av passet.Kom ihåg att instruktörerna ser vilka det är som maskar vid mattbärningen! Och vi kommer ihåg det vid graderingen.

12. Visa alltid vänlighet mot alla träningskamrater både på och utanför mattan.
Många ser inte träningen som enbart träning utansom en social aktivitet. Man tränar, har kul, pratar och träffar nya vänner.

13. Lär aldrig ut eller demonstrera jiu-jitsuteknik utanför mattan. Inte för att det är någon hemlighet, utan för att skydda dig från att skada dig själv och andra.
Naturligtvis är det så att risken för skador är mycket högre om man visar tekniker eller provar på utanför mattan.

14. Tag av ringar, klockor, halsband, örhängen och andra prydnader innan du går upp på mattan.
Eller ännu bättre, lämna allt du inte behöver för träningen och resan dit, hemma! Ringar kan riva eller fastna i träningsdräkten. Halsband kan gå sönder eller strypa dig själv. Örhängen kan fastna och rivas ur öronen.

15. Finger- och tånaglar skall vara kortklippta och rena. Du skall även ha en ren träningsdräkt (gi), samt vara ren själv. Tofflor skall bäras utanför mattan, till och från omklädningsrummet. Tofflorna skall radas upp snyggt och prydligt vid mattans kant under träning.
Att få skärsår eller rivsår av någons nagler gör ont, kan blöda mycket och är ohygieniskt. Därför är rena och klippta naglar ett måste på träningen! Tänk också på att ju längre nageln är ju större risk är det att den bryts av! Tjejer som vill behålla sina långa naglar skall därför tejpa dessa. Att träna med någon som luktar illa på meters avstånd eller har skitig och blodig träningsdräkt är ingenting man vill bli utsatt för! Så utsätt ingen annan för det!

16. Hjälp till att hålla ordning i träningslokalen och omklädningsrummen.
Helt enkelt för allas trevnad.