Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1989

Medlemmar
JK Ronin har ungefär 120 medlemmar varav 51 ar röstberättigade.
Detta är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamheten
Sedvanligt bedrivs träningen i Ånässkolans gymnastiksal. För graderade
klubbmedlemmar sker träning på tisdagar och torsdag med start kl. 19.00 till
20.30 Nybörjare tränar på onsdagar. I år har vi även startat en ungdomsgrupp på tisdagar Kl. 18.00. Även detta verksamhetsår utbildas våra instruktörer fortlöpande. Fyra instruktörer har genomgått utbildning i massage.
Annan utbildning sker fortlöpande.

Klubbens styrelse
Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Florian jr Tallian
Suppleanter: Annie Doggwiler och Katarina Pettersen

Träningsläger
Klubben har under året ordnat ett antal träningsläger för såväl egna som inbjudna gäster. Vårt årliga Januariläger var även i år ett lyckat läger. På hösten har vi endast arrangerat ett bältesläger pga. av att utbudet på externa läger har varit mycket stort. Vi har varit representerade på det flesta lägren som t.ex. Landskrona, Helsingborg, Lysekil, Köpenhamn, Hjörring och Risör. Läger ordnas också för våra egna och inbjudna svartbälten, under ledning av Shihan Yamaue.

Ekonomi
Avgifterna har legat kvar på samma nivå som tidigare. Aktivitets- och verksamhetsbidrag har sökts och beviljats klubben. Klubben har också förmånen att vara med i ett större lotteri. Bidragen och lotterierna är grundläggande för klubbens ekonomi. Januarilägret bidrog med en liten vinst även i år. Men en ändring kommer att ske inför nästa läger. Alla hjälpinsatser såväl på och utanför mattan kommer att vara ideella. Detta gör att ett eventuellt överskott kommer ge klubben goda förutsättningar att inköpa ny materiel samt satsa på fortbildning.

Graderingar
Under året har 17 klubbmedlemmar testats och godkänts. I Maj testades Johan Skålberg till 2 Dan i jiujitsu. Han innehar nu 2 Dan i jiujitsu samt 1 Dan Arnis. De flesta testerna sker under våra två testmånader, Maj och december.

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. I samband med januarilägret hade styrelsen ett antal ej protokollförda arbetsmöten. Förutom årsmötet har klubben enligt sina stadgar haft två klubbmöten. Ett i november och ett i maj. Även dessa möten är protokollförda.

Övrigt
Vidare bör nämnas att klubben har förlorat två klubbmedlemmar Stefan och Hans förolyckades under hemfärd från norgelägret. Klubben känner stor avsaknad efter dessa två positiva, och ständigt glada träningskamraterna.

Styrelsen Göteborg november 1989.