Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1984

För Jiujitsuklubben Ronins sjunde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse.

Medlemmar
Klubben består av 49 betalande medlemmar. I klubbens regi bedrivs dessutom träning för en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp.

Träningsverksamheten
Liksom föregående år har klubben bedrivit sin träning i Ånässkolan under tis. och torsdagskvällar. Såväl vår som höst har på onsdagar nybörjarkurser startats och bedrivit träning. Gruppen tränar en gång i veckan. De som var nybörjare i våras deltager nu i en fortsättningskurs under klubbens ordinarie träningar. Intensivträning för högre graderade har ägt rum under vissa lördagar. Träningen har letts av klubbens svartbälten samt i viss mån av brun- och blåbältade instruktörsaspiranter. Bengt Torstensson har lett träning i judo för svartbälten vid fem tillfällen.

Klubbens styrelse
Ordförande: Uno Feldthusen
Kassör: Rune Nyrén
Sekreterare: Pe-O Ihrelius
Suppleanter: Annie Doggwiler, Antonio Nicoletti

Träningsläger
Förutom den vanliga träningen har klubben anordnat följande träningsläger:
26 november Ett dagsläger med tonvikt på bältesträning – egna instruktörer.
4-5 februari läger med Jan-Erik Karlsson som gästinstruktör – ett flertal andra klubbar var inbjudna till lägret.
17 mars Läger med. bältesträning – egna instruktörer
29-30 september Träningsläger med många inbjudna bl.a. en hel del norrmän från Molde.
27-28 oktober Årets danskläger fick i år genomföras utan några danska vänner.
28-29 april Klubben var inbjuden till ett traditionellt läger i Danmark . Ett antal klubbmedlemmar deltog i lägret.
Lysekilslägret även detta läger som gick av stapeln i juni lockade deltagare från Ronin.
20 april För att ge klubbens instruktörer möjlighet att få träning och nya idéer deltog Uno Feldthusen, Rune Nyrén och Antonio Nicoletti i ett läger i Klippan.

Under ett läger i Bua deltog från klubben instruktörsaspiranterna Johan och Florian jr. Det är styrelsens avsikt att låta unga lovande medlemmar få tillfälle att vidga sina jiujitsuvyer. Under lägret deltog dessa två ungdomar tillsammans med vår chefsinstruktör i en bejublad uppvisning.

Ekonomi
Årsavgiften i JK.Ronin har under verksamhetsåret varit 25 kr. Träningsavgiften har för helår varit 350 kr. Avgiften för våra nybörjare har för en termin varit 175 kr.

Klubben har sökt och beviljats aktivitetsbidrag för de av våra medlemmar, som är mellan 7 och 25 år.

Kompendier
En av klubbens målsättningar är att färdigställa kompendier i första hand tom. blått. Ett långt steg i rätt riktning togs i våras då det gröna kompendiet låg färdigt.

PR
På ett initiativ från Rune Nyrén har framtagits pennor med klubbens namn. Pennorna har delats ut till klubbmedlemmarna.

Gäst
Vid två tillfällen under året har klubben gästats av massören Rune Johansson. Detta har givit många medlemmar nya impulser och en del har också besökt Rune Johansson när det varit fråga om krånglande muskler och liknande.

Kurser
Uno Feldthusen och Pe-O Ihrelius har för klubbens räkning deltagit i en 15 timmarskurs i massage.

Graderingar
Under året har ett antal klubbmedlemmar graderats. Bland graderingarna kan nämnas att 30 nov. graderades fyra klubbmedlemmar till svart bälte -första DAN.

Försäkring
Klubbmedlemmarna är försäkrade genom Svenska Gymnastikförbundet.

Protokollförda möten
Förutom årsmöte och två klubbmöten har styrelsen haft sex protokollförda möten. Svartbältesrådet samlades en gång.

Göteborg 20 november 1984

PDF fil av originalet från 1984 nedan
Verksamhetsberattelse 1984