Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1985

För Jiujitsuklubben Ronins åttonde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse.

Medlemmar
Klubben består av 59 betalande medlemmar. I klubbens regi bedrivs dessutom en nybörjargrupp med ca 35 betalande tränande samt en fortsättningskurs med ca 20 medlemmar, likaledes betalande.

Träningsverksamheten
Liksom tidigare år har klubba bedrivit sin träning i Ånässkolan under tis- och torsdagar. Såväl höst som vår har på onsdagar bedrivits undervisning av nybörjare. Nybörjarkurserna tränar en gång i veckan och består huvudsakligen av deltagare i tjugoårsåldern. De som i våras var nybörjare deltager nu under klubbens ordinarie träningstimmar i en fortsättningskurs. Intensivträning av vissa högre graderade har ägt rum under lördagar. Under hösten har på lördagar bedrivits träning i Arnis och Jodo. I den träningen kan även icke Ronin medlemmar deltaga oberoende av bältesgrad. Träningen har huvudsakligen letts av klubbens svartbälten medundantag för en del kvällar då klubbens instruktörsaspiranter lett träningen. Bengt Torstensson har under våren vid fyra tillfällen lett träning i judo för klubbens svartbälten.

Klubbens styrelse
Ordförande: Uno Feldthusen
Kassör: Monika Fagevik
Sekreterare: Pe-O Ihrelius
Suppleanter: Annie Doggwiler, Rune Nyrén

Träningsläger
Förutom den vanliga träningen har klubben anordnat följande träningsläger:
2-3 feb, ett läger med Yamaue som gästinstruktör.
23 mars, ett dagsläger med tonvikt på bältesträning
21-22 sept. ett vanligt klubbläger
19-20 okt, ett läger med andra klubbar inbjudna,
16 nov, ett bältesläger.
4-5 maj deltog en del av klubbmedlemmarna i det traditionella dansklägret.
1 juni tränade några klubbmedlemmar i Chikaras läger i Lysekil.

Fortbildning av instruktörer och instruktörsaspiranter
12-13 jan Hindås forts. gymn.ledkurs Annie Doggwiler och Monika Fagevik
18 feb samt 23-24 feb Hindås  Uno Feldthusen och Pe-O Ihrelius
2 mars Läger i Malmö – Uno Feldthusen och Rune Nyrén.
31 mars och 23-24 aug Arnisläger i Fredrikshamn – Uno Feldthusen och Johan Skålberg
3-4 nov Läger i Bua – Johan Skålberg och Florian Tallian jr.

Ekonomi
Årsavgiften i JK Ronin har under verksamhetsåret varit 25 kr. Träningsavgift för hela året har varit 350 kr, Avgiften för våra nybörjare har för en termin varit 175 kr.
Klubben har sökt och beviljats aktivitetsbidrag för de av våra medlemmar som är mellan 7 och 25 år.
Klubben har för kommande verksamhetsår sökt lotteritillstånd.

Kompendier
En av målsättningarna för årets verksamhet har varit att färdiggöra kompendier från blått och uppåt. Under året har ett svart och ett brunt kompendium blivit klara. Dessutom har ett EMBU kompendium för brunt presenterats. Lagom till årsmötet kan styrelsen dessutom visa fram det blå kompendiet i 10
exemplar. I och med detta har behovet av kompendier blivit tillfredsställt.

PR
Rune Nyréns initiativ med klubbpennor blev så lyckat att nya pennor fått beställas detta år.

Graderingar
Under året har en hel del klubbmedlemmar graderats till högre bältesgrader.

Försäkringar
Våra medlemmar är försäkrade genom Sv., gymnastikförbundets försäkring i Folksam medan våra mattor är försäkrade i försäkringsbolaget Skandia.

Protokollförda möten
Förutom årsmöte och två stadgade klubbmöten har styrelsen haft sex protokollförda möten. Även svartbältesrådet har haft sex möten.

Göteborg 24 november 1985

PDF fil av orginalet från 1985 nedan
Verksamhetsberattelse 1985