Tillbaka till Budovapen

Sai

Sai

Är Sai ett kobudo vapen ifrån Okinawa? Jag har funnit två olika historiebeskrivningar av dess tillkomst. I boken Sai Karate Weapon of Self-defense av Fumio Demura, gör han gällande att vapnet är utvecklat av ett jordbruksredskap som man drog i jorden för att göra en fåra att så i.

Ryusho Sakagami skriver i sin bok Nunchaku and Sai Ancient Okinawan Martial Arts. Man tror att detta vapen introducerades av kinesiska präster tränade i kampart, anledningarna är två. Nummer 1, Att vapen använda av prästerna var ofta hämtade från olika ikoner inom religionen dock kraftigare och mer praktiskt användbara. Det sägs att sai är utvecklat från svärdet som guden Indra håller i sin hand. Indra är en hinduisk gud som har antagits av buddismen. Nummer 2, Bristen av metall på Okinawa, huvudparten av kobudo vapen på Okinawa är av trä.

Min uppfattning är att Ryusho Sakagamis beskrivning är den mest troliga. Varför? Jag har svårt att se hur detta fungerade rent praktiskt på ett effektivt sätt att gör dessa fåror att så i.
Stefan Linnarsson

Sai 2
1/ Saki. 2/ Monouchi. 3/ Tsume. 4/ Yoku. 5/ Tsuka. 6/ Tsuka gashira Sai på bilden är 54.5 cm långt och väger ca. 1 kg.

Sai Karate Weapon of Self-defense.
ISBN: 0-89750-010-5

Nunchaku and Sai Ancient Okinawa Martial Arts.
ISBN: 0-87040-333-8