Tillbaka till Verksamhetsberättelser

1978-1989

Verksamhetsberättelse 1978

Jiujitsuklubben RONIN bildades den 5 december 1977 vid möte med medlemmar ur f.d. Jiujitsuklubben Shiai. Bakgrund Ledningen för Shiai ville lägga ned klubbverksamheten beroende på dålig träningsnärvaro av klubbens medlemmar. Vår uppfattning är emellertid den att det understundom dåliga deltagarantalet vållades av klubbledningen beroende på: 1) ändrade sämre träningstider 2) klubbträningen förlades till en liten del …

Verksamhetsberättelse 1979

Jiujitsuklubben Ronins andra verksamhetsår har gått sin gilla gång ooh styrelsen vill lämna följande berättelse över vad som sig tilldragit haver. Lokalbyte Vi blev uppsagda från vår träningslokal i Sörredsgården efter vårsäsongen beroende dels på att Volvos judosektion lade ner verksamheten ooh dels på att styrketänarna ville ha utökat livsrum. Mattorna blev ej till salu …

Verksamhetsberättelse 1981

Jiujituklubben Ronins fjärde verksamhetsår är nu till ända och styrelsen vill lämna följande berättelse över vad som hände. Träningsverksamhet  Under året har JK Ronin bedrivit träning i f.d. Ånässkolans gymnastiksal två gånger per vecka om vardera 75 minuter. Tisdagar och torsdagar har huvudsakligen varit träningsdagar. Ett sommaruppehåll på ca 2 månader har gjorts. Humant självförsvar …

Verksamhetsberättelse 1982

Jiujitsuklubben Ronins femte verksamhetsår är nu till ända och styrelsen vill lämna följande berättelse över vad som hände. Träningsverksamhet Under året har JK Ronin bedrivit träning i f d Ånässkolans gymnastiksal två gånger i veckan på vardera 75 minuter. Tisdagar och torsdagar har huvudsakligen varit träningsdagar. Ett sommaruppehåll på ca 2 månader har gjorts. Humant …

Verksamhetsberättelse 1983

För Jiujitsuklubben Ronins sjätte verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. 1983 Medlemmar Klubben består av 48 medlemmar av vilka. 41 betalat sin träningsavgift. Träningsverksamheten Liksom föregående år har klubben bedrivit sin träning på Ånässkolan under tisdags- och torsdagskvällar, Träningstiden har i år utökats något och omfattar nu ca 90 minuter/gång, Klubben disponerar även träningslokalen under …

Verksamhetsberättelse 1984

För Jiujitsuklubben Ronins sjunde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. Medlemmar Klubben består av 49 betalande medlemmar. I klubbens regi bedrivs dessutom träning för en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Träningsverksamheten Liksom föregående år har klubben bedrivit sin träning i Ånässkolan under tis. och torsdagskvällar. Såväl vår som höst har på onsdagar nybörjarkurser startats och bedrivit …

Verksamhetsberättelse 1985

För Jiujitsuklubben Ronins åttonde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. Medlemmar Klubben består av 59 betalande medlemmar. I klubbens regi bedrivs dessutom en nybörjargrupp med ca 35 betalande tränande samt en fortsättningskurs med ca 20 medlemmar, likaledes betalande. Träningsverksamheten Liksom tidigare år har klubba bedrivit sin träning i Ånässkolan under tis- och torsdagar. Såväl höst …

Verksamhetsberättelse 1986

För Jiujitsuklubben Ronins nionde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. Medlemmar Klubben har 166 medlemmar av vilka 66 är röstberättigade. Träningsverksamhet Ånässkolan har även detta verksamhetsår varit den lokal i vilken vi bedrivit vår träningsverksamhet. För de graderade klubbmedlemmarna har det varit tisdagar och torsdagar som varit träningskvällar. För en av våra nybörjargrupper sker träningen …

Verksamhetsberättelse 1987

För Jiujitsuklubben Ronins tionde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. Medlemmar Klubben har vid pass 142 medlemmar av vilka 66 är röstberättigade. Träningsverksamhet Träningen bedrivs, som vanligt i Ånässkolan. För de graderade klubbmedlemmarna sker träningen tisdagar och torsdagar och för nybörjare på onsdagarna. Vår Frölundaavdelning har inte startat någon nybörjargrupp under hösten utan bedriver endast …

Verksamhetsberättelse 1988

För Jiujitsuklubben Ronins elfte verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse. Medlemmar Klubben har ungefär 130 medlemmar av vilka 55 är röstberättigade. Detta är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamhet Sedan åtskilliga år tillbaka bedrivs träningen på Ånässkolan. För graderade klubbmedlemmar sker träningen tisdagar och torsdagar med start kl. 1900. Nybörjare tränar onsdagar. Ungdomsgruppen …

Verksamhetsberättelse 1989

Medlemmar JK Ronin har ungefär 120 medlemmar varav 51 ar röstberättigade. Detta är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår. Träningsverksamheten Sedvanligt bedrivs träningen i Ånässkolans gymnastiksal. För graderade klubbmedlemmar sker träning på tisdagar och torsdag med start kl. 19.00 till 20.30 Nybörjare tränar på onsdagar. I år har vi även startat en ungdomsgrupp på …