Tillbaka till Klubben

Vår jujutsu

独自路線柔術 

Dokuji rosen jujutsu 

På svenska blir Dokuji rosen – självständig stig.
Den kanske vikigaste ögonblicket för stilens utveckling ägde rum för mer än 40 år sedan (1977). Då 18 höggraderade beslöt sig för att lämna Durewall jiujitsu för att gå sin egen väg. Med det som grundad startade utvecklingen av vår stil/skola som 2017 namngavs till Dokuji Rosen Jujutsu. Många har varit delaktiga i utvecklingen inte minst vår 1:e Soke Uno Feldthusen 10 dan jujutsu och 3 dan Modern Arnis*. Soke har genom sitt öppna sinne, viljan att träna och lära nytt skapat förutsättningarna för vår utveckling.

Självständig – kommer grunden att stå på egna ben, utan att böja för någon annan person eller organisations vilja, det är också här klubbens namn kommer in Jiujitsuklubben Ronin

-Ronin syftar på den herrelösa samurajen.

Stig – en stig är sällan rak, inte heller alltid tydlig. Ofta korsas många stigar och man får göra vägval. Stigen finns för att andra gått före. I formandet av vår stil har jujutsun alltid varit grunden men inspiration av andra är en viktig del inte minst från De filippinska arterna (ex arnis) men också andra stilar. På en stig möter man ofta andra som kan vägleda många olika individer här finns många men särskilt kan nämnas Soke Keido Yamaue som funnits på denna stig sedan tidigt 80-tal och inspirerat. Ibland behöver man också gå där inte så många gått före, då får man göra sin egen stig.

Stil namnet Dokuji rosen jujutsu beskriver också den enskilde utövaren utveckling då ingen person är den andra lik. Instruktörerna vägleder och visar på möjligheter dock måste eleven själv vandra fram på vald stig.

*GGM Ernesto Presas Style då Modern Arnis idag Kombatan