Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1979

Jiujitsuklubben Ronins andra verksamhetsår har gått sin gilla gång ooh styrelsen vill lämna följande berättelse över vad som sig tilldragit haver.

Lokalbyte
Vi blev uppsagda från vår träningslokal i Sörredsgården efter vårsäsongen beroende dels på att Volvos judosektion lade ner verksamheten ooh dels på att styrketänarna ville ha utökat livsrum. Mattorna blev ej till salu utan skulle läggas på lager för eventuella kommande behov. Fritidsförvaltningen  kontaktades ooh det visade sig att Ånässkolans gymnastiksal skulle utgöra ett tänkbart alternativ. Lokalen inspekterades och godkändes. Ansökan skickades ooh vi fick disponera gymnastiksalen på tisdagar kl.20.00-22.00 samt fredagar kl. 19.00-21.00 Lokalkostnad: f.n. 5:-/tim.

Mattköp
Nästa problem var anskaffandet av mattor. Svenska Budoförbundet levererade gärna 100 m2 matta ooh tack vare Runes förtjänstfulla kassörsarbete kunde vi också betala för oss. Klubbmedlemmarnas oreserverade tillmötesgående att förskottera klubben 1980 års träningsavgift för att finansiera mattköpet skall ej heller glömmas. Alltnog, den förtvivlade belägenhet klubben ställdes inför genom uppsägningen i Sörredsgården förbyttes i oförställd glädje när det blev klart med lokal och mattköp.

Årets träning
Jiujitsuklubben Ronin har under året bedrivit träning två gånger i veckan i 75-minuterspass med ett sommaruppehåll på  två  månader. Deltagarantalet har varierat. Under vårterminen i Sörredsgården var träningen förlagd till tisdagar och torsdagar. I Ånässkolan, där vi startade den 4 September, tränar vi på tisdagar ooh fredagar. Humant självförsvar bar tränats ooh den mjuka tekniken har varit den förhärskande. Träningen har letts av svartbältesgraderade men även andra höggraderade har hjälpt till.

Träningsläger
Klubben arrangerade ett träningsläger 29-30 september, till vilket vi genom Verner bjudit in våra norska vänner som tränar samma humana jiujitsu. Kontakten med norrmännen har  klubben fått genom inbjudan till träningsläger i Norge, som i första hand gick till Gösta. därefter har Verner, Uno och Sigge deltagit som instruktörer i Norge vid olika tillfällen och fungerat som klubbens ambassadörer.

Till vårt träningsläger kom ett tjugotal norrmän ooh ungefär lika många från vår egen klubb. Träningen leddes på ett mycket uppskattat sätt av Verner ooh Uno. Under de två dagarnas träningspass hann vi med en mängd olika tekniker. Vid eftermiddagspausen kunde klubben bjuda deltagarna på dricka ooh bullar, vilket Rune hade ordnat. Samtliga deltagare tyckte att det varit två mycket givande dagar ooh klubben vill rikta ett stort tack till Verner och Uno för omväxlande ooh kul träning.

Medlemmar
Klubben består för närvarande av 29 aktiva medlemmar. 7 nya har under året knutits till oss, 2 studerar på annan ort, 1 har flyttat till Hälsingborg ooh 3 har slutat.

Avgifter
Årsavgiften har under året uppgått till 10 kr per medlem. Träningsavgiften har uttagits med 30 kr per månad, 150 kr per halvår resp. 300 kr per år.

Graderingar
Under året har en medlem graderats, nämligen Olof Nilsson som erhöll brunt bälte, 1 kyu.

Protokollförda möten
Under året har hållits 4 protokollförda möten, varav 2 med styrelsen, 1 med klubben samt 1 årsmöte.

Nybörjarkurs startad 2 oktober
Klubben startade en kurs far nybörjare tisdagen den 2 oktober efter att Verner ooh Rune ställt upp som ledare för var sin dag. Annons infördes i GP med ett intressant telefonnummer att ringa. Ett trettiotal samtal kom inom en vecka ooh ett tjugotal anmälningar noterades. Ett ”hälsa-välkommen-brev” med praktisk information och inbetalningskort gick ut till de som anmält sig ooh f.n. har klubben 23 st som betalat avgiften för höstterminen. Verner ooh Eva leder träningen på tisdagar, Rune ooh Olle sköter den på fredagar.

Klubbens styrelse
Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Hans Malmberg
Kassör: Rune Nyrén
Sekreterare: Henri Persson
Suppleanter: Eva Persson, Volker Boehm

Göteborg den 27 oktober 1979

PDF fil av originalet från 1979 nedan
Verksamhetsberattelse 1979