Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1991

För jiujitsuklubben Ronins fjortonde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse.

Medlemmar
JK Ronin har ungefär 125 medlemmar varav 58 ar röstberättigade.
Detta är en minskning jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamhet
Sedvanligt bedrivs träningen i Ånässkolans gymnastiksal. För graderade
klubbmedlemmar sker träning på tisdagar och torsdag med start kl. 19.00
till 20.30 Nybörjare tränar på onsdagar. I år har vi även startat en
ungdomsgrupp på tisdagar K1 18.00. I slutet av september var klubben
tvingad att flytta träningen till Gamlestadsskolan, på grund av att
Ånässkolans gymnastiksal skulle mögel saneras. När arbetet är klart,
flyttar vi tillbaka till Ånässkolan igen.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassor: Åke Oskarsson
Sekreterare: Florian jr Tallian
Suppleanter: Camilla Jonshede och Kristina Petrusson

Träningsläger
Klubben har under året ordnat två träningsläger för såväl egna som inbjudna gäster. Januarilägret arrangerades i Önneredsskolan för första gången och det blev det bästa vi gjort på flera år. Den stora fördelen är att vi kan vara under ett och samma tak under våra lägerdagar. Klubben har varit representerad på flera utomstående läger som t.ex. Lysekil, Stockholm, Klippan, Hjörring, Risör och
Köpenhamn.

Ekonomi
Avgifterna har stigit något detta verksamhetsår. Främst är det lokalhyran
och försäkringarna som stigit. Aktivitetsbidrag och verksamhetsbidrag
som sökts har beviljats. Våra inkomster på vårat lotteritillstånd är mindre i år jämfört med förra året. Bidragen och lotterierna är grundläggande för klubbens ekonomi. Januarilägret gick även i år med vinst, tack vare att vi alla ställde upp helt ideellt.

Graderingar
Under aret har 14 klubbmedlemmar testats och godkänts. De flesta testerna sker under vara två testmånader, maj och december.

Utbildning
Ronin har ordnat 2 st judo läger för våra aspiranter. Det är 5 st elever som utbildar sig till instruktörer. Vissa av dem har gått kursen idrottsskador och tejpningskurs. Utbildningen fortlöper under hela terminen. Tre svartbälten har under hösten gått en idrottsledarkurs. Vi kommer kontinuerligt att skicka instruktörer på denna utbildning.

Protokollförda möten
Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. I samband med januarilägret hade styrelsen ett antal ej protokollförda arbetsmöten. Förutom årsmötet har klubben enligt sina stadgar haft två klubbmöten. Ett i november och ett i maj, även dessa möten är protokollförda.

Styrelsen Göteborg november 1991.