Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1981

Jiujituklubben Ronins fjärde verksamhetsår är nu till ända och styrelsen vill lämna följande berättelse över vad som hände.

Träningsverksamhet 
Under året har JK Ronin bedrivit träning i f.d. Ånässkolans gymnastiksal två gånger per vecka om vardera 75 minuter. Tisdagar och torsdagar har huvudsakligen varit träningsdagar. Ett sommaruppehåll på ca 2 månader har gjorts. Humant självförsvar har tränats och den mjuka tekniken har mestadels tillämpats. Träningen har letts av svartbältesgraderade men även andra höggraderade har medverkat. Deltagarantalet har varierat.

Träningsläger 
JK Ronin har medverkat till att tre träningsläger har kommit till stånd under året. Det första ägde rum 14 och 15 mars 1981 i klubblokalen med Øysten Myhre, 3 dan karate, som gästinstruktör och var mycket uppskattat. Det andra lägret anordnades 25-26 april i Danmark. Vi blev som vanligt väl mottagna och tränade flitigt. Årets sista läger anordnades i klubbens träningslokal och ägde rum 17 och 18 oktober med klubbens svartbälten som ledare. Danskarna var också hit bjudna. Alla var överens om att årets lägerverksamhet
utfallit till belåtenhet.

Medlemmar 
Klubben består av 28 medlemmar varav 20 betalade träningsavgift. 

Graderingar
Under året har följande klubbmedlemmar graderats:
Urban Hilse 2 kyu blått bälte, Christina Ivarsson 2 kyu blått bälte, Annie Doggwiler 2 kyu blått bälte

Avgifter
Årsavgiften har under året uppgått till 10 kr per medlem. Träningsavgift har uttagits med 30 kr per månad, 150 kr per halvår eller 300 kr per år. Nybörjare har erlagt 250 kr per termin. Lägeravgiften har belupit sig till 50-100 kr per deltagare.

Protokollförda möten
Under året har fyra protokollförda möten hållits, varav ett årsmöte, ett styrelsemöte samt två med styrelsen och svartbältesrådet tillsammans.

Övrigt
Kollektiv olycksfallsförsäkring har tecknats för klubbens medlemmar. Mattorna har tvättats vid två tillfällen.

Klubbens styrelse
Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Hans Malmberg
Kassör: Rune Nyrén
Sekreterare: Henri Persson
Suppleanter: Eva Persson, Volker Boehm

Göteborg i november 1981

PDF fil från orginalet 1981 nedan
Verksamhetsberattelse 1981