Tillbaka till 1999-2009

Verksamhetsberättelse 1999/2000

Medlemmar
JK Ronin har 77 (84) medlemmar varav 23 (22) är barn. Antalet
medlemmar har minskat lite jämfört med föregående verksamhetsår,
fjolårets siffror inom parantes.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar på tisdagar före vuxengruppen. Vuxna nybörjare tränar samma tid som övriga klubben på torsdagar. Antalet sammankomster för vuxna har varit 77 stycken, för barnen är det 39 stycken. Totalt 116 st.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Marina Regnér och Jan-Erik Pettersson

Träningsläger
Klubben har deltagit på följande läger under verksamhetsåret:
Sommarleir i Risör, Norge anordnat av Norsk Budo Organisasjon.
Kobujutsuläger med Are Larzen Kusano i Oslo anordnat av Aikikan Oslo.
Selfdefens seminarium med Marc ”animal” MacYoung i Uddevalla anordnat
av Slavo Gozdzik.
Kampartsläger med Jeff Espinous i Göteborg anordnat av AMA.
Knivförsvar i Göteborg anordnat av Göteborgs Jujutsu klubb.
Inayan escrima med Mike Inay i Göteborg anordnat av AMA.
Inayan escrima med Mike Inay i Alingsås anordnat av Wing Chun Kuen.
Jujutsuläger i Markaryd anordnat av Gake Dojo.
Jiu-Jitsuläger i Lysekil anordnat av Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara.

Reserapport från Kobujustulägret
Jag (Stefan) och Camilla startade vår resa mycket tidigt på lördagsmorgon. Väl fram hos Aikikan Oslo var det ett snabbt ombyte och så tog träningen i Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu vid under ledning av Are Larzen Kusano 4 dan. Under dessa två dagar tränade vi omoto dachi ikkajon-yonkajo (par övning kata 1-4), iai jutsu ikkajo-rokkajo (sittandes iai kata 1-6), tachiai jutsu ikkajo-gokajo (ståendes iai kata 1-5) samt bo jutsu ikkajo. Japp tempot var högt men under ledning av en fantastisk instruktör. Vad är Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu? En av japans äldsta svärdsskolor, grundad under 1400-talet. Vem är Are Larzen Kusano? En norrman bosatt i japan sedan ett tiotal år tillbaks. Han har mer en 20 års erfarenhet av budo träning, hans grader är 5 dan Jujutsu, 4 dan Katori Shinto Ryu, 4 dan Musso Jikiden Eishin Ryu iaido, 4 dan Kyudo, 3 dan Aikido, 2 dan shorinji Kempo. Just nu studerar han till zenbuddistisk präst vid Soji-ji templet.

Camilla, Are och Stefan Oslo 1999

Camilla, Are och Stefan

Reserapport från Selfdefens seminarium
Frame vid polisstationen i Uddevalla företogs en kort promenad till träningslokalen som visade sig var en nattklubb. Dag ett tränade vi förflyttningar, blockeringar samt tekniker Marc påpekade att man skulle göra det enkelt, på amerikanska KISS (keep it simpel stupied) detta för att komma i en bra position för att avsluta angreppet. Så man kund säga STBY (suck to be you) till sin antagonist. Dag två började vi med ett teoripass om olika människors våldsbeteende, fyra olika stadier gicks igenom Fear våld pågrund av att personen känner sig hotad, Frenzy känner inga yttergränser eller regler uppfattar inte verkligenheten utan ser sina egna bilder. Tantrum utåt agerande kronisk ilska. Criminal våld för egen vinning skull, repetition av dag 1.

För mer information om Marc ”animal” MacYoung läs hans hemsida eller någon av dom tio böcker han har skrivit om självförsvar.

Marc och Stefan uddevalla 2000

Marc och Stefan

Egna läger
Under verksamhetsåret har det arrangerats tre stycken läger, två stycken bältesläger samt ett helgläger.

Bältesläger anordnades den 20 november för samtliga bältesgrader. Antalet deltagare var 21 stycken.

Ronins årliga januariläger hölls helgen 29-30 januari. Antalet deltagare var 34. Gästande klubbar varifrån Köpenhamn, Stockholm, Markaryd och Göteborgs området. Gästinstruktör var precis som de senaste åren Shihan J.K Yamaue 10 dan, från Köpenhamn. Lägret var mycket uppskattat av de tränande, både från egna klubben och från andra klubbar.

Januarilägret 2000

Bild från januarilägret

Bältesläger anordnades den 15 april för samtliga bältesgrader. Antalet tränade var 29 st.

Bälteslägret april 2000

Bälteslägret april 2000

Graderingar
Under verksamhetsåret har det skett ett stort antal graderingar. Här kommer ett litet bildcollage!

5 mon gultbälte

5 mon Alexander

Alexander

4 mon orangebälte

4 mon Sabina

Sabina

5 kyu gultbälte

5 kyu Jan-Erik

Jan-Erik

5 kyu gultbälte

5 kyu Marcus, Olle, Daniel, Åsa, Eva, Malin och Peter

Marcus, Olle, Daniel, Åsa, Eva, Malin och Peter

4 mon orangebälte

4 mon kenan, Leif och Emil

kenan, Leif och Emil

5 mon gultbälte

5 mon Robin, Marcus, Martin, Nicklas, Alexander, Jenny, Johan, Martin, Rickard, Samir och Alexander

Robin, Marcus, Martin, Nicklas, Alexander, Jenny, Johan, Martin, Rickard, Samir och Alexander

4 kyu orangebälte

4 kyu Jan-Erik

Jan-Erik

3 mon gröntbälte

3 mon Clara

Clara

3 kyu gröntbälte

3 kyu Morgan

Morgan

2 mon blåttbälte

2 mon Tobias

Tobias

1 dan svartbälte

1 dan David Nielsen

David Nielsen

David började träna hos oss som junior 1991. Vi som instruktörer har haft och har förmånen att följa Davids utveckling från att göra lustiga grimaser bakom ryggen på en, till en ambitiös och duktig jiujitsu utövare.

Utbildning
Jan-Erik Pettersson har fortsatt sin utbildning till instruktör genom att gå SISU:s Tejpkurs. Detta är ett av stegen till godkänd instruktör enligt JK Ronins bestämmelser. En utbildning i 6 block.

Ekonomi
Även i år har JK Ronin gått med vinst. Årets vinst blev ca 517 kr! Bingotillstånd och aktivitetsbidrag som sökts har beviljats

Protokollförda möten
Under året har JK Ronin haft 3 stycken styrelsemöten, ett planeringsmöte, en planeringskonferans samt ett antal arbetsmöten. I september har vi också haft årsmöte samt klubbmöte.

Övrigt
Under året har vi påbörjat renoveringen av våra illa åtgångna mattor. Det införskaffade limmet har gett ett enastående resultat och vår förhoppning är att vi under kommande år skall lyckas laga större delen av vår mattpark. I januari månad genomförde vi en uppvisning på Ånässkolan i samband med terminsstarten, antalet besökare var 26-35. Nytt denna vårtermin var att nybörjarna fick träna två gånger i veckan med mycket lyckat resultat. Vårterminen avslutades inte på sedvanligt sätt hemma i Werners trädgård med trevlig samvaro. Detta pågrund av dålig kommunikation. (vi kör i augusti)

Slutord
Som framgår av årets verksamhetsberättelse är aktiviteten i klubben stor och omfattande. När vi ser tillbaka på detta år kan vi konstatera att det varit ett framgångsrikt år budomässigt.

Stort tack till instruktörer och medlemmar för insatserna under året.

Styrelsen Göteborg augusti 2000