Tillbaka till 1978-1989

Verksamhetsberättelse 1986

För Jiujitsuklubben Ronins nionde verksamhetsår vill styrelsen lämna följande berättelse.

Medlemmar
Klubben har 166 medlemmar av vilka 66 är röstberättigade.

Träningsverksamhet
Ånässkolan har även detta verksamhetsår varit den lokal i vilken vi bedrivit vår träningsverksamhet. För de graderade klubbmedlemmarna har det varit tisdagar och torsdagar som varit träningskvällar. För en av våra nybörjargrupper sker träningen på onsdagar. En annan nybörjargrupp, ny för året, bedriver träning i Vättnedalsskolan i Västra Frölunda och är igång under torsdagskvällar. I denna grupp är det endast ungdomar från 13 år och upp mot 17 som deltager.

I klubbens regi bedrivs ytterligare en träning. Det är under tisdagseftermiddagar som en ny sektion har börjat träna® Den budoart man

då tränar heter arnis. Under vissa lördagar tränar en del av klubbens högre graderade. Specialutbildning av klubbens instruktörer sker regelbundet under vissa torsdagskvällar efter den ordinarie träningens slut. På programmet står då teknikträning,metodik,sjukvård och anatomi®

Klubbens styrelse
Under verksamhetsåret 1986 har klubbstyrelsen haft följande utseende:
Ordförande: Antonio Nicoletti
Kassör: Monika Fagevik-Olsén
Sekreterare: Pe-O Ihrelius (tillika vice ordförande)
Suppleanter: Annie Doggwiler, Rune Nyren

Träningsläger
Under året har klubben ordnat en del träningsläger både endagars och tvådagars.

Flera klubbmedlemmar har dessutom besökt andra klubbars läger av vilka de i Danmark under såväl höst som vår varit mycket populära bland klubbmedlemmarna. Höstens läger för klubben har av olika anledningar bl.a. arbetsmarknadskonflikt inte blivit av det antal som styrelsen och övriga ’ klubben önskat

Uno Feldthusen och även Johan Skålberg har deltagit i en del läger i arnis för att kunna starta den verksamhet som tidigare avhandlats Under ”träningsverksamhet”.

Uppvisning
Under våren deltog klubben i en bilutställning dock ej i egenskap av bil utan i en uppvisning. åtta klubbmedlemmar under ledning av Uno Feldthusen gjorde mycket god reklam för vår klubb och för jiujitsu. Beklagligtvis var Scandinavium vid tillfället inte fullsatt.

Ekonomi
Medlemsavgiften i JK RONIN har under året varit oförändrat 25 kr. – Träningsavgiften för helår 350 kr. Kursavgiften för nybörjare på Anässkolan 175 kr/termin och i Vättnedalsskolan 150 kr/termin. Klubben har sökt och beviljats verksamhetsbidrag för de klubbmedlemmar som kr mellan 7 och 25 år.
Ett lotteri kommer även i år att ge klubben ett tillskott av ca6500 kronor.

Dräkter, tröjor o.s.v.
Även under detta år har klubbmedlemmar genom klubbens försorg kunnat beställa såväl dräkter,tröjor ,träningsoveraller samt tyg-klubbmärken.

Försäkring
Klubbens försäkring har under verksamhetsåret förbättrats till att gälla alla klubbmedlemmar under träning såväl som transporten till och från densamma.

Protokollförda möten
Klubbens styrelse har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten. Svartbältesrådet har haft 5 möten och förutom årsmötet har klubben haft två klubbmöten.

Göteborg 8 november 1986

PDF fil av originalet från 1986 nedan
Verksamhetsberattelse 1986