Tillbaka till Verksamhetsberättelser

1999-2009

Verksamhetsberättelse 2001/2002

Medlemmar JK Ronin har ca 79 (91) medlemmar varav 22 (24) är barn. Antalet medlemmar har minskat jämfört med föregående verksamhetsår, fjolårets siffror inom parantes. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under höstterminen även en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen …

5 mon 5 december 2000

Verksamhetsberättelse 2000/2001

Medlemmar JK Ronin har ca 91 (77) medlemmar varav 24 (23) är barn. Antalet medlemmar har ökat jämfört med föregående verksamhetsår, fjolårets siffror inom parantes. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen även en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs …

4 mon kenan, Leif och Emil

Verksamhetsberättelse 1999/2000

Medlemmar JK Ronin har 77 (84) medlemmar varav 23 (22) är barn. Antalet medlemmar har minskat lite jämfört med föregående verksamhetsår, fjolårets siffror inom parantes. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på …