Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1998/1999

Medlemmar
JK Ronin har 84 medlemmar varav 22 är barn. Antalet medlemmar har minskat lite jämfört med föregående verksamhetsår.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar på tisdagar före vuxengruppen. Vuxna nybörjare tränar samma tid som övriga klubben på torsdagar.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Marina Regnér och Jan-Erik Pettersson

Träningsläger
Klubben har deltagit på följande läger under verksamhetsåret:
Sommarleir i Risör, Norge anordnat av Norsk Budo Organisasjon.
Kampartläger i Göteborg anordnat av AMA.
Kyusho-jitsu i Göteborg anordnat av Iron Man Club.
Jiujitsuläger i Lysekil anordnat av Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara.

Egna läger
Under verksamhetsåret har det arrangerats fyra stycken läger, två stycken bältesläger samt två stycken helgläger.

Helgen 3-4 oktober. Temat för höstens läger var vapen och kombinationsövningar. Antalet tränande var 29 stycken.

Bältesläger anordnades den 21 november för samtliga bältesgrader. Antalet deltagare var 24 stycken. På bilden ser man några av deltagarna i full gång.

Bältesläger 21 november 1998

Bältesläger 21 november 1998

Ronins årliga januariläger hölls helgen 30-31 januari. Antalet deltagare var 55. Gästande klubbar varifrån Köpenhamn, Uddevalla och Göteborgs området. Gästinstruktör var precis som de senaste åren Shihan J.K Yamaue 10 dan, från Köpenhamn. Lägret var mycket uppskattat av de tränande, både från egna klubben och från andra klubbar. Detta var mycket tydligt hos inbjudna klubbar då de gärna ville komma tillbaka nästa år. Det stora deltagarantalet gör att vi till nästa år måste begränsa antalet deltagare redan vid anmälan. Först till kvarn.

Bältesläger anordnades den 17 april för samtliga bältesgrader. Antalet tränade var 18.

Bältesläger anordnades den 17 april

ståendes från vänster ser vi, Florian, Åke, Stefan, Ylva, Leif, David, Keith, Elenor, Gunnar och Morgan. Sittandes från vänster ser vi Kristina, Magnus, David, Rebecka och Christina

Graderingar
Under verksamhetsåret har det skett ett stort antal graderingar. Här kommer ett litet bildcollage!

5 kyu gultbälte

5 kyu gultbälte

David och Keith ståendes samt Morgan och Kari sittandes

2 dan svartbälte

2 dan svartbälte oktober 1998

Kristina Petrusson

Kristina Petrusson graderades den 1 oktober till nidan (2 dan). Hon började träna 1985 och är klubbens första tjej som graderat till svartbälte -93. Kristina är instruktör sedan -93 och har den senaste tiden instruerat både vuxna och barn. hon är även graderad till svartbälte i den filippinska kamparten arnis.

4 mon orangebälte

4 mon orangebälte

Clara och Antonio

5 mon gultbälte

5 mon gultbälte

Emil, Jimmie, Wictor, Kenan, Philip, Aleks, Leif, Rickard, Sussane, Agnes, Sara och Johanna

5 kyu gultbälte

5 kyu gultbälte

Gunnar och Elenor

4 kyu orangebälte

4 kyu orangebälte

David, Keith och Morgan

3 kyu gröntbälte

3 kyu gröntbälte

Pär, Jonas, Magnus och Ylva

1 kyu bruntbälte

1 kyu bruntbälte Stefan Gustavsson

Stefan

 2 dan svartbälte

2 dan svartbälte Stefan Linnarsson

Stefan Linnarsson

Stefan Linnarsson graderade den 25 maj till nidan (2 dan). Han började träna 1988 och har varit mycket flitig och tränat hårt. Stefan är dessutom ordförande för klubben sedan -95 och har sedan dess jobbat hårt för att klubben skall utvecklas. Han är ansvarig för vår barngrupp samt instruerar vuxna.

Tyvärr saknar vi bilder på ytterligare ett 15-tal graderade under året.

Utbildning
Jan-Erik Pettersson har påbörjat sin utbildning till instruktör genom att gå SISU:s Idrottsskadekurs i Stenungsund. Detta är ett av stegen till godkänd instruktör enligt JK Ronins bestämmelser. En utbildning i 6 block. Metodik/Pedagogik, Idrottsskadekurs, Massagekurs, Gymnastikledarkurs, Hjärt- Lungräddning, Nödvärnsrätt

Ekonomi
Även i år har JK Ronin gått med vinst. Årets vinst blev ca 17 797 kronor!!!
detta verkar som en bra trend och vi hoppas den håller i sig. Bingotillstånd som sökts har beviljats. Aktivitetsbidrag som sökts för höstterminen har däremot inte beviljats då vi tillfälligt haft för få bidragsberättigade medlemmar. Detta är medlemmar mellan 7-20 år. Under våren är vi dock tillbaka i gamla gängor igen då vi har ökat väsentligt inom denna medlemskategori. Vi kommer att använda en del av vinst till att anskaffa nytt material bl.a. nya mittsar.

Protokollförda möten
Under året har JK Ronin haft 3 stycken styrelsemöten, ett planeringsmöte, en planeringskonferans samt ett antal arbetsmöten. I september har vi också haft årsmöte samt klubbmöte.

Övrigt
Under året har vi letat efter ett bra lim för att laga våra illa åtgångna mattor. Det verkar som om detta har lyckats och vår förhoppning är att vi under kommande år skall lyckas laga större delen av vår mattpark. Under året har revision av systemet påbörjats. Detta innebär att de olika kompendierna kommer att gås igenom, vissa tekniker flyttas, tas bort eller ändras och vissa nya bilder kommer att läggas in. Dessa bilder tas med vår nyinköpta digitalkamera som köpts bl.a. för detta ändamål. Vårterminen avslutades på sedvanligt sätt hemma i Weners trädgård med trevlig samvaro.

Slutord
När vi ser tillbaka på detta år kan vi konstatera att det varit ett framgångsrikt år budomässigt såväl som ekonomiskt. Denna framgång medför att vi står välrustade inför nästa verksamhetsår som tar oss in i nästa årtusende. Stor tack till instruktörer och medlemmar för insatserna under året.

Styrelsen i Göteborg augusti 1999