Tillbaka till 1999-2009

Verksamhetsberättelse 2001/2002

Medlemmar
JK Ronin har ca 79 (91) medlemmar varav 22 (24) är barn. Antalet medlemmar har minskat jämfört med föregående verksamhetsår, fjolårets siffror inom parantes.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under höstterminen även en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar på tisdagar före vuxengruppen. Vuxna nybörjare tränar tillsammans med övriga klubben på tisdagar och torsdagar.  Antalet sammankomster för vuxna har varit 77 stycken, för barnen är det 39 stycken. Totalt 116 st.

Klubbens styrelse
Klubbens styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Marina Regnér
Sekreterare: Rebecka Eriksson
Suppleanter: Jan-Erik Pettersson och Stefan Gustavsson

Träningsläger
Klubben har haft deltagare på följande läger under verksamhetsåret:
Sommarleir i Risör, Norge anordnat av Norsk Budo Organisasjon.
Sommarläger i Markaryd anordnat av Gake Dojo.
Instruktörskurs i Danmark anordnad av SBA.
Jujutsuläger i Markaryd anordnat av Gake Dojo.
Jujutsuläger i Göteborg anordnat av Göteborgs Jujutsu Klubb.
Seminarium med Kali Sikaran anordnat av IKAEF
Sommarläger ”Viking summercamp” i Varberg anordnat av IKAEF

Egna läger
Oktoberläger anordnades helgen den 6-7 oktober för samtliga bältesgrader. Antalet deltagare var 22. Gästinstruktör var Renshi Johan Pettersson 5 dan jujutsu från Gake Dojo.

Gruppfoto oktober 2001

Bältesläger anordnades den 20 november för samtliga bältesgrader. Antalet deltagare var 18.

Ronins årliga januariläger hölls helgen 26-27 januari. Antalet deltagare var 59 st. Gästande klubbar var bl a Ryu Sen Dojo, Gake Dojo, Staffanstorp Dojo, Minami Ryu, Göteborgs Jujutsu Klubb, Malmö Nord Shaolin Kung Fu, Kungälvs Självförsvarsklubb Chikara, Köpenhamns Nord Shaolin Kung Fu, Shinsei Kai Kempo, Suntukan, Yamaue Aiki Jutsu.

Gruppfoto januari 2002

Instruktör var Shihan J K Yamaue 10 dan, Sensei Uno Feldthusen 6 dan samt Lahong Guro Johan Skålberg. Med så kvalificerade instruktörer kan träning bara bli KANON Bra!!!

U.Feldthusen Soke Yamaue J.Skålberg

I samband med januarilägret passade klubben på att fira sin 25 årsdag med en hel kväll på Restaurang Studs, en mycket lyckad tillställning med god mat och glad sånger.

Med anledning av klubbens 25 års jubileum överräckts ett antal gåvor från gästande klubbar.

Blommor gåva från Göteborgs jujutsu klubb


Drake gåva från Ryu Sen Dojo


Affisch gåva från Johan Skålberg


Keramikfat gåva från Gake Dojo

Bältesläger anordnades den 20 april för samtliga bältesgrader. Antalet deltagare var 19.

Bälteslägret 20 april 2002

Graderingar
Under verksamhetsåret har det skett ett stort antal graderingar, närmare bestämt 56 stycken. Här kommer ett litet bildcollage!

5 mon den 4 december 2001

Karl, Annica, Karl Fredrik, Erik, Christoffer, Tobias, Nicolas, Martin, Jesper, Johan samt Joakim

4 mon den 4 december 2001

Aron, Michaela, Sofi, Sanna, Daniel, Samir, Marcus, Martin, Filip, Rickard, Alexander

3 mon 4 december 2001

Leif, Kenan, Emil

5 kyu den 6 december 2001

Rickard, Patrik, Viktor, Gunnar, Bojan, Milenko

3 kyu 11 december 2001

Niklas och Peter

2 dan 26 januari 2002

Marina Regnér Oscarsson

3 dan 26 januari 2002

Stefan Linnarsson

2 kyu 16 maj 2002

Jan-Erik

5 kyu 23 maj 2002

Karl, Christofer, Josh , Marek, Cecilia

4 kyu 23 maj 2002

Rickard, Viktor, Bojan, Milenko, Jiaxu, Lars-Åke

5 kyu 28 maj 2002

Karin och Fredrik

1 mon 28 maj 2002

Tobias

Utbildning
David N. har påbörjat sin utbildning till instruktör genom att gå massagekursen. Stefan G. Har fortsatt sin utbildning genom att arrangera bältslägrena.

Ekonomi
Även i år har JK Ronin gått med vinst. Delar av denna vinst bör fonderas på ett bra sätt för att säkra framtida inköp av träningsmattor, en kvadratmeter kostar idag mellan 800-900 kronor. Bingotillstånd och aktivitetsbidrag som sökts har beviljats

Protokollförda möten
Under året har JK Ronin haft 4 stycken styrelsemöten, ett planeringsmöte, en planeringskonferens samt ett antal arbetsmöten. I september har vi också haft årsmöte och klubbmöte.

Övrigt
Vid varje terminsstart har vi genomfört en uppvisning med prova på möjligheter på Ånässkolan i samband med terminsstarten, antalet besökare var ca. 25 vid båda tillfällena.

Slutord
Ännu ett framgångrikt år, budomässigt med 56 stycken graderingar. Ekonomiskt är vi mycket välmående.
Stort tack till instruktörer och medlemmar för insatserna under året.

Styrelsen Göteborg augusti 2002