Tillbaka till Träning

Vad är Ju-jutsu?

Vad är Ju-jutsu?

Ju-jutsu härstammar från feodaltidens japan och var de stridstekniker samurajen använde när de förlorat sina vapen. På japanska betyder Ju-jutsu mjuk teknik. En mjuk teknik behöver inte vara en ”snäll” teknik men rätt utförd är det en effektiv teknik.

Vad är skillnaden på Jiu-jitsu och Ju-jutsu?
Det finns ingen skillnad! Det är endast två olika sätt att stava det japanska 柔術 med våra västerländska tecken. Ju-jutsu är ett enklare sätt att stava, därför har vi valt att använda den stavningen när vi pratar om kampkonsten Ju-jutsu. Vi har valt att behålla Jiu-jitsu i vårt klubbnamn av historiska skäl.

Hur tränar man?
Ju-jutsuträningen bygger framför allt på olika försvartekniker med syfte att ta sig ur en angripares grepp (första terminen) och därefter ta kontroll över motståndaren (andra terminen och fortsättningsvis). Vi tränar fall-, kast-, nedläggnings- samt slag- och sparktekniker.

Vår Ju-jutsu’s tekniska sidan består huvudsakligen av två delar:
Jūhō 柔法, mjuka tekniker, som används när en angripare greppar tag och man utför fritagning, nedbrytning, kast, fasthållningar.

Gōhō 剛法, hårda tekniker, som innefattar slag, sparkar, blockeringar.

Klubbens målsättningen är att alla utövare skall utvecklas såväl fysiskt som mentalt samtidigt som man förbättrar sin förmåga till självförsvar.

Vad säger lagen?
Ju-jutsuns övergripande filosofi är att aldrig använda mer våld än nöden kräver, med hänsyn tagen till det angrepp man utsätts för. Vår Ju-jutsu är utvecklad med hänsyn till Brottsbalkens 24 kapitel om nödvärn, och är korrekt utförd en laglig form av självförsvar.

Vem tränar Ju-jutsu?
Alla kan träna Ju-jutsu! Träningen är upplagt så att alla kan träna utefter egna förutsättningar. Styrka, smidighet, ålder och gamla idrottskador är en del faktorer vi anpassar träningen efter.