Tillbaka till 1990-1999

Verksamhetsberättelse 1995/1996

Medlemmar
JK Ronin har 110 medlemmar varav 46 är röstberättigade. Detta är en liten ökning av antalet medlemmar och röstberättigade jämfört med vårt föregående verksamhetsår.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits som vanligt i Ånässkolan. Detta år har vi sluppit avbrott och tillfälliga omflyttningar. För gulbältesgraderade och uppåt har träningen skett på tisdagar och torsdagar. Nybörjare tränar på onsdagar och barngruppen har tränat på tisdagar före vuxengruppen.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Åke Oskarsson
Sekreterare: Camilla Jonshede
Suppleanter: Kristina Petrusson och Christian Swedberg

Träningsläger
För första gången på många år hölls Ronins årliga januariläger i Ånässkolan. Detta pga. nedgång i antalet anmälda deltagare. Under verksamhetsåret har vi inte haft några bältesläger. Det har inte visats tillräckligt med intresse för att detta skall kunna genomföras. Klubben har varit representerad på ett antal läger bl.a. i Köpenhamn, Hjörring, Kungälv och Risör.

Graderingar
Under året har 24 medlemmar testats och godkänts. Ibland dessa har vi fått ett nytt svartbälte. De flesta testerna sker under våra två testmånader maj och december.

Ekonomi
Aktivitetsbidrag som sökts har beviljats. Pga. det ändrade räkenskapsåret
går vi även i år med förlust. De träningsavgifter som skulle ha kommit in
under augusti och september uteblir men de flesta kostnader finns kvar.
Tills nästa år skall ordningen vara återställd.

Protokollförda möten
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten. Förutom årsmötet har klubben haft ett klubbmöte i november. Även dessa två möten är protokollförda. I juni har styrelse och instruktörer haft en planeringskonferens inför hösten. Detta är förhoppningsvis en återkommande händelse.

Styrelsen Göteborg augusti 1996