Tillbaka till Verksamhetsberättelser

2009-2019

4 kyu 3 november 2009

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Medlemmar Ronin har 36 (36) medlemmar varav 13 (13) är barn. Antalet medlemmar är oförändrat från föregående verksamhetsår, fjolårets siffror inom parantes. Träningsverksamheten Träningen har bedrivits i Kärralundsskolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för juniorer samt seniorer. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Juniorgruppen tränar på tisdagar före …