Tillbaka till 1999-2009

Verksamhetsberättelse 2000/2001

Medlemmar
JK Ronin har ca 91 (77) medlemmar varav 24 (23) är barn. Antalet medlemmar har ökat jämfört med föregående verksamhetsår, fjolårets siffror inom parantes.

Träningsverksamheten
Träningen har bedrivits i Ånässkolan såsom tidigare år. Under höst- och vårterminen har det startats upp nybörjargrupper för vuxna samt under vårterminen även en nybörjargrupp för barn. Träningen bedrivs på tisdagar och torsdagar. Barngruppen tränar på tisdagar före vuxengruppen. Vuxna nybörjare tränar tillsammans med övriga klubben på tisdagar och torsdagar.

Antalet sammankomster för vuxna har varit 77 stycken, för barnen är det 39 stycken. Totalt 116 st.

Klubbens styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Stefan Linnarsson
Kassör: Marina Regnér
Sekreterare: Rebecka Eriksson
Suppleanter: Jan-Erik Pettersson och Stefan Gustavsson

Träningsläger
Klubben har haft deltagare på följande läger under verksamhetsåret:
Sommarleir i Risör, Norge anordnat av Norsk Budo Organisasjon.
Jujutsu höstläger i Markaryd anordnat av Gake Dojo.
Instruktörskurs anordnad av Yamaue Aiki jutsu.
Kobujustuläger i Markaryd anordnat av Gake Dojo.
Jujutsu pingstlägret i Markaryd anordnat av Gake Dojo.

Reserapport från Kobujustulägret
Instruktören var Såzen 5 dan TSKRK, en norrman som bott i Japan i 12 år, vars kvalifikationer är många bl.a. kyudo, iaido, aikido, jujutsu, shorinji kempo och kobujutsu. På detta läger tränade vi Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kobujutsu. Vi kom att arbeta med kenjutsu och iaijutsu under de två dagarna som lägret varade. Detta är två av dom arter som finns på TSKRK’s program, dom övriga är naginata, sojutsu, kodachi, ryo-to, bo, shuriken och jujutsu.
Stort tack till Såzen sensei och Gake dojo för en givande och trevlig helg.

Bild från marslägret i Kobujutsu

Kobujustuläger i Markaryd anordnat av Gake Dojo

Christer, Johan, Jan-Erik, Såzen, Stefan, Camilla och Leif

Egna läger
Oktoberläger anordnades helgen den 7-8 oktober för samtliga bältesgrader. Antalet deltagare var 21 st.

Bältesläger anordnades den 20 november för samtliga bältesgrader. Antalet deltagare var 24.

Ronins årliga januariläger hölls helgen 29-30 januari. Antalet deltagare var 50 st. Gästande klubbar var bl.a. Gamlestaden Aikido, Göteborgs Bujutsuskola, Göteborgs Jujutsu Klubb, Jung Moo Kwan hapki Do, Malmö Nord Shaolin Kung Fu, Köpenhamns Nord Shaolin Kung Fu, Shinsei Kai Kempo, Suntukan, Yamaue Aiki Jutsu.  Gästinstruktör Shihan J K Yamaue 10 dan från Köpenhamn.
Lägret var mycket uppskattat av de tränande, både de från egna klubben och från andra klubbar.

Bild från januarilägret.

januarilägret 2001

Januarilägret 2001

Bältesläger anordnades den 21 april för samtliga bältesgrader. Antalet tränade var 20 st.

Bälteslägret 21 april 2001

Bälteslägret 21 april

Graderingar
Under verksamhetsåret har det skett ett stort antal graderingar, närmare bestämt 50 stycken. Här kommer ett litet bildcollage!

5 mon den 17 oktober 2000

5 mon den 17 oktober 2000

Marcus

5 kyu den 28 november 2000

5 kyu den 28 november 2000

Christine, Anne, Marina, Ulrika, Anders, Johan och Lars-Åke

5 mon 5 december 2000

5 mon 5 december 2000

Carin, Sandra, Sandra, Oscar, Tobias, Daniel, Sofi, Sanna, Aron, Filip, Pontus

5 kyu den 5 december 2000

5 kyu den 5 december 2000

Jesper, Eric och Jiaxu

3 mon den 5 december 2000

3 mon den 5 december 2000

Tobias

4 kyu den 7 december 2000

4 kyu den 7 december 2000

Patrik, Niklas och Peter

5 mon 14 december 2000

5 mon 14 december 2000

Eddie och Michaela

4 kyu den 14 december 2000

4 kyu den 14 december 2000

Marielle, Malin, Daniel, Olof och Marcus

5 kyu den 20 februari 2001

5 kyu den 20 februari 2001

Lena

3 kyu den 29 mars 2001

3 kyu den 29 mars 2001

Jan-Erik

2 kyu 5 april 2001

2 kyu 5 april 2001

Leif och Kristian

5 kyu den 26 april 2001

5 kyu den 26 april 2001

Sofie, Rebecca, Martti, Äbba, Marie & Monica

1 kyu den 22 maj 2001

1 kyu den 22 maj 2001

Jan-Erik

1 Dan den 31 maj 2001

1 Dan den 31 maj 2001

Stefan Gustavsson

Utbildning
Jan-Erik Pettersson har fortsatt sin utbildning till instruktör genom att genomföra bältesläger samt gå Gymnastikledarkursen.

Ekonomi
Även i år har JK Ronin gått med vinst. Årets vinst blev 34181 kr!  Delar av denna vinst bör fonderas på ett bra sätt för att säkra framtida inköp av träningsmattor, en kvadratmeter kostar idag mellan 800-900 kronor. Bingotillstånd och aktivitetsbidrag som sökts har beviljats.

Övrigt
Vid varje terminsstart har vi genomfört en uppvisning med prova på möjligheter på Ånässkolan i samband med terminsstarten, antalet besökare var 21-33 vid båda tillfällena.

Protokollförda möten
Under året har JK Ronin haft 3 stycken styrelsemöten, ett planeringsmöte, en planeringskonferens samt ett antal arbetsmöten. I september har vi också haft årsmöte och klubbmöte.

Slutord
Ännu ett framgångsrikt år, budomässigt med 50 stycken graderingar med ett nytt svartbälte som kronan på verket. Ekonomiskt är vi mycket välmående. Så med detta år bakom oss kan nästa verksamhetsår bli riktig roligt då vi firar 25 års jubileum. Stort tack till instruktörer och medlemmar för insatserna under året.

Styrelsen Göteborg augusti 2001