Tillbaka till Träning

Försäkringen

Alla som är engagerade i Jiujitsuklubben Ronin skyddas av en försäkring.
Skyddet gäller alla medlemmar som tränar och tävlar, i Sverige eller
utomlands i max 45 dagar i sträck samt tränare, domare, styrelseledamöter
och alla andra som arbetar för klubben. Dessutom gäller skyddet för alla
resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Vad täcker försäkringen?
Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan
utifrån under träning eller resor till och från dessa aktiviteter.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas
inte som olycksfallskada och ersätts vanligtvis inte, även om dina besvär infunnit
sig i samband med idrott.

För att försäkringen ska gälla vid träning, tävling utomlands ska man anmäla sin
resa till förbundskansliet innan man åker. Tala med din instruktör.

Hur gör jag om jag skadas?
Tala med din instruktör.

Ha koll på ditt försäkringsskydd!
Om man har flera olycksfallsförsäkringar, och skadan är ersättningsbar från en
sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa.

Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring.

Då man har annan olycksfallsförsäkring i Folksam som medger kostnadsersättning
utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna.
Man måste ange försäkringsnummret för Folksam så att de kan ta fram dina uppgifter.

Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Läs mer om försäkringen här.